Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioenleeftijd in 2018 blijft 67 jaar

18-12-2017

In de pensioenregeling van Pensioenfonds Recreatie bouw je nu pensioen op tot de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt. De overheid heeft besloten om de pensioenleeftijd van pensioenregelingen in 2018 te verhogen van 67 jaar naar 68 jaar. Toch blijft de pensioenleeftijd van Pensioenfonds Recreatie in 2018 67 jaar.

Werkgevers en werknemers (sociale partners) mogen andere keuzes maken en de pensioenleeftijd op 67 jaar houden. Hiervoor moeten zij zich wel aan fiscale regels houden. Dit houdt in dat het op te bouwen ouderdomspensioen niet hoger mag zijn dan het actuarieel herrekende (fiscaal maximale) ouderdomspensioen dat ingegaan zou zijn op 68 jaar. Sociale partners in de sector Recreatie hebben daarom besloten om de pensioenregeling op andere punten aan te passen.

Om ervoor te zorgen dat het op te bouwen pensioen binnen de fiscale wetgeving blijft, wordt het opbouwpercentage verlaagd van 1,63% naar 1,592%. Door deze wijziging heeft de pensioenregeling in 2018 het maximale toegestane fiscale opbouwpercentage. Ten opzichte van het maximale fiscale opbouwpercentage bij een pensioenleeftijd van 68 is de waarde van het pensioen gelijk.

De franchise (het bedrag waarover je geen pensioen opbouwt omdat je ook AOW krijgt) wordt in 2018 € 10.655,-.

Het premiepercentage blijft in 2018 gelijk, namelijk 19,6% van de pensioengrondslag. Je werkgever mag hiervan maximaal 50% inhouden op jouw salaris.

Medio januari 2018 ontvangen de deelnemers een brief over deze wijzigingen.