Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioenverlaging? Dit jaar (nog) niet!

16-09-2019

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Recreatie is al langere tijd niet voldoende. Daarom moeten we elk jaar een nieuw herstelplan schrijven. Hierin staat hoe we de financiële situatie van ons fonds gaan verbeteren. We zijn daarvoor mede-afhankelijk van een stijging van de rente. Op dit moment is er sprake van een daling van de rente.

Eind augustus was onze beleidsdekkingsgraad 96,9%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% zouden we voor elke euro die betaald moet worden €1 in kas hebben. Nu hebben we dus minder in kas dan betaald moet worden. Als onze financiële situatie niet verbetert, kan dat uiteindelijk beteke­nen dat we je opgebouwde pensioen moeten verlagen. Dat geldt voor dit jaar zeker nog niet. Voor 2020 en 2021 is dit nog onzeker. We verlagen je pensioen alleen als het echt niet anders kan. 

We houden je natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Niet alleen via onze website, maar ook via nieuwsbrieven en LinkedIn.