Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Programma #Gastvrij Pensioenfonds werpt vruchten af

06-07-2020

Om een sterk en toekomstbestendig pensioenfonds te blijven, willen we ons de komende jaren verder ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk dat er binnen onze sector voldoende draagvlak is voor onze regelingen de uitvoering daarvan. Met andere woorden: dat we voor onze sector een aantrekkelijk pensioenfonds zijn en blijven.  

Om te weten wat u als werkgevers van ons vindt, zijn we in 2018 met een aantal van u in gesprek gegaan. Uit die gesprekken kwam naar voren dat de recreatiesector ons nog niet ziet zoals wij graag gezien willen worden.

U wilt het beste pensioenproduct voor een redelijke prijs. Het ontbreken van een partnerpensioen binnen de regeling van Pensioenfonds Recreatie noemde u een groot gemis. U vond ook dat de afstand tussen het fonds en de sector groot is. 

Het tevredenstellen van de gasten 

Als reactie op dit onderzoek zijn we hetzelfde jaar (2018) gestart met het programma #GastVrij Pensioenfonds. Dit programma helpt ons om een aantrekkelijk en gastvrij pensioenfonds te zijn voor werkgevers en deelnemers in de recreatiesector. Wat past er beter bij de sector die het tevredenstellen van de gasten hoog in het vaandel draagt?!

We hebben ons meer laten zien in de sector. Door meer aan relatiemarketing te doen, door aanwezig te zijn bij beurzen en evenementen en door het organiseren van een relatiedag voor werkgevers. Ook hebben we naar aanleiding van het onderzoek een partnerpensioen toegevoegd aan de pensioenregeling

Zichtbaarheid, communicatie en administratie zijn verbeterd

Hoe denken de in 2018 geïnterviewde werkgevers twee jaar later over het pensioenfonds? Zien zij naar aanleiding van de ondernomen acties een verandering in de eerdere kritiekpunten? Om daar antwoord op te krijgen is in 2020 opnieuw onderzoek gedaan (net als in 2018 door externe professionals). 

De geïnterviewde werkgevers vragen het fonds  om oog te blijven houden voor het bieden van een goed pensioen tegen een redelijke prijs. Andere aanbevelingen hebben onder andere te maken met innovaties binnen de pensioenregeling door het toevoegen van meer flexibiliteit en keuzevrijheid. Wij hebben deze aanbevelingen gedeeld met de sociale partners die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de pensioenregeling. Ook kan de pensioeninformatie voor jonge werknemers en voor bedrijven met werknemers uit andere landen beter. Verder mag er blijvend aandacht zijn voor het belang van pensioen opbouwen en aan het verstrekken van informatie over het beleggingsbeleid.

Maar wat vooral uit het onderzoek blijkt is dat de geïnterviewde werkgevers nu positiever over Pensioenfonds Recreatie zijn dan twee jaar geleden. Door het programma #Gastvrij Pensioenfonds is de afstand tussen het fonds en de sector kleiner  geworden. Ook geven deze werkgevers aan een duidelijke verbetering te zien op punten als zichtbaarheid, communicatie en administratie. De relatiemanager doet zijn werk goed en reageert alert als er vragen of problemen zijn. We zijn blij te horen dat u dit zo positief ervaart!