Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Toon Weijenborg en Pim Meijkamp benoemd tot ‘Leden van Verdienste’ bij RECRON

28-06-2019

RECRON, de Nederlandse brancheorganisatie voor recreatiebedrijven, heeft onder andere Toon Weijenborg en Pim Meijkamp benoemd tot ‘Leden van Verdienste’. Dit is een bijzondere, persoonlijke titel voor leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor RECRON. Toon en Pim zijn naast RECRON-lid ook actief in het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Recreatie. Wij zijn trots!

RECRON: “Toon kennen wij als een RECRON-lid met een zeer succesvolle camping vlak bij het centrum van Amsterdam. Hij is in vele vergaderingen van RECRON altijd actief betrokken geweest en wist hier vaak de goede en kritische vragen te stellen. Vanuit zo’n houding is het dan ook niet gek dat hij gevraagd werd mee te (be)sturen aan de vereniging. Dat heeft Toon dan inmiddels jaren gedaan, zowel landelijk als in zijn regio. Toon is een typische Amsterdammer, een warme man met hart voor zijn zaak, voor zijn personeel en ook voor RECRON en haar personeel. Voor Toon is duidelijk dat de vereniging er primair is voor de leden, maar dat toegewijde ervaren medewerkers mede het belang van de vereniging bepalen.

Pim draait bestuurlijk al vele jaren mee, zowel in zijn provincie maar ook als lid en voorzitter van de Ledenraad. Deze laatste rol is best een lastige, omdat een voorzitter van de Ledenraad eerst en vooral ruimte moet geven aan de opvattingen van andere leden van de Ledenraad. Hierbij is de eigen mening ondergeschikt. Desalniettemin is Pim daarin steeds goed geslaagd. Pim is actief in de lobby en belangenbehartiging op politieke thema’s die onze branche raken. Zijn bedrijf staat altijd open als er met politici een gesprek of bedrijfsbezoek wordt ingepland en Pim weet daarbij altijd ook een goede inhoudelijke bijdrage te leveren. Hij is voor de sector één van onze vertegenwoordigers in de Geschillencommissie Recreatie. Omdat hij weet wat er leeft en speelt bij zijn collega’s, kan hij er met die kennis voor zorgen dat er goede beslissingen worden genomen die recht doen aan de situatie en die ook goed zijn voor de sector.”

Meer weten?