Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

25-05-2018

Door de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen wij steeds meer AVG-gerelateerde vragen van werkgevers. Daarom leggen wij kort uit wat de verhouding is tussen het pensioenfonds en u als werkgever.

De pensioenregelgeving verplicht werkgevers om gegevens aan te leveren bij het pensioenfonds over hun werknemers. Dit geldt zowel voor de verplicht als vrijwillig aangesloten werkgevers. 

Het pensioenfonds bepaalt hoe de gegevensaanlevering moet plaatsvinden en voor welk doel de gegevens worden gebruikt. Zodra het pensioenfonds de gegevens over de werknemer ontvangt, is het pensioenfonds de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Een verwerkersovereenkomst tussen het pensioenfonds en werkgevers is daarom niet nodig. Wij vinden het belangrijk dat de door ons verrichte werkzaamheden voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan gegevensverwerkingen. Daarom hebben wij diverse beheersmaatregelen vastgesteld om er voor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens van de deelnemers.

Zo heeft het pensioenfonds een verwerkingsregister opgesteld en hebben wij met de daarin opgenomen verwerkers door middel van verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt over onder andere de beveiliging van gegevens.