Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Wat vind je van onze dienstverlening? De resultaten!

07-05-2018

Wij vinden jouw mening belangrijk. Daarom hebben we in februari en maart 2018 een steekproefonderzoek gedaan naar de tevredenheid over Pensioenfonds Recreatie in het algemeen én over de communicatie. In totaal hebben 298 deelnemers hun mening laten weten. De resultaten gebruiken wij als input om onze dienstverlening te verbeteren. Bekijk de resultaten in één overzicht.

De resultaten

  • Pensioenfonds Recreatie scoort gemiddeld een 6,4.
  • 70% van de deelnemers zegt vertrouwen te hebben in het pensioenfonds.
  • 70% geeft aan zich zelf verantwoordelijk te voelen voor zijn of haar pensioen.
  • Onze communicatie scoort gemiddeld een 6,5.
  • 95% ontvangt informatie van ons pensioenfonds het liefst digitaal.
  • Men wil het liefst worden geïnformeerd per e-mail, via een brief per post of via het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
  • 74% van de deelnemers is bekend met onze website. De website scoort een 6,7.
  • 95% kent de brieven van ons pensioenfonds. De brieven scoren gemiddeld een 6,5.
  • Het UPO scoort gemiddeld een 7. 80% geeft aan bekend te zijn met het UPO.
  • 34% geeft aan dat er te weinig informatie wordt versterkt door Pensioenfonds Recreatie.