Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

We hebben ons herstelplan aangepast

25-08-2023

Onze dekkingsgraad is afgelopen maanden meer toegenomen dan verwacht. We hebben daarom ons herstelplan van 2022 aangepast. Lees wat dit voor jou kan betekenen.

Het doel van ons herstelplan

De dekkingsgraad geeft aan of wij financieel gezond zijn. Het is de verhouding tussen het geld dat we hebben (pensioenvermogen) én het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (pensioenverplichtingen). Onze dekkingsgraad was lange tijd niet goed genoeg. Daarom hebben we een herstelplan gemaakt. In ons herstelplan leggen wij vast in welke mate ons fonds naar verwachting kan herstellen, welke eventuele maatregelen we nemen om de financiële situatie te verbeteren en wanneer. Soms passen we het plan aan omdat de situatie verandert.

Waarom we ons herstelplan aangepast hebben

De afgelopen maanden is de dekkingsgraad gestegen. Dit is positief voor het herstel van ons pensioenfonds. Daarom hebben wij ons herstelplan aangepast.

Misschien kunnen de pensioenen eerder verhoogd worden

In het aangepaste herstelplan staat dat we door de hogere dekkingsgraad de pensioenen in de toekomst misschien eerder kunnen verhogen. Namelijk vanaf 2024 in plaats van 2026 zoals in het herstelplan van 2022 is aangegeven. We kunnen dit natuurlijk nu nog niet met zekerheid zeggen, omdat door toekomstige veranderingen de dekkingsgraad nog kan wijzigen en dat kan gevolgen hebben voor toekomstige verhogingen. Voor nu ziet het er in ieder geval positief uit.