Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

We verhogen de pensioenen op 1 januari 2023 niet

30-10-2022

Wij hebben besloten om de versoepelde regels niet te gebruiken en het pensioen vanaf 1 januari 2023 daarmee dus niet te verhogen. Ons bestuur vindt het niet verantwoord. Als eerste vinden we onze dekkingsgraad daarvoor te laag. Ook willen we graag financieel gezond starten bij de overgang naar de nieuwe regeling (zodat deelnemers niet direct of na de overgang met tegenvallers te maken krijgen).

Dekkingsgraad te laag

De dekkingsgraad geeft onze financiële gezondheid weer. Het is de verhouding tussen het geld dat we hebben én het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en later. Pas als de dekkingsgraad boven de 110% is, kunnen we de pensioenen misschien verhogen. Dat is nu niet zo. En dat is waarschijnlijk ook niet zo op 1 januari 2023.

Verhogen bij een dekkingsgraad van 105%?

Misschien had je eerder gelezen dat pensioenen al mogen worden verhoogd als een pensioenfonds een dekkingsgraad van 105% heeft. Dat klopt. Onder hele strenge voorwaarden mogen pensioenfondsen de pensioen in 2022 en 2023 verhogen bij 105%. Wij hebben in 2022 vastgesteld geen gebruik daarvan te kunnen maken. Dat kun je lezen in het nieuwsbericht uit juni: Pensioenfonds Recreatie kan de pensioenen niet verhogen. We kiezen nu ervoor om de normale regels te volgen en pas te verhogen bij 110%. De kans is zeer klein dat dat percentage dit jaar gehaald gaat worden. En verhogen doen we op 1 januari 2023 dus weer niet.

Geld voor de overgang naar nieuw pensioenstelsel

We gaan in Nederland toe naar een nieuwe pensioenstelsel. Daar lees je op de pagina Nieuw pensioenstelsel meer over. Op het moment dat we overgaan naar een nieuw pensioenstelsel, moeten we een goede dekkingsgraad hebben. Anders moeten we misschien de pensioenen verlagen. Dat ligt aan regels die te maken hebben met die overgang. We willen voorkomen dat we dan moeten verlagen. Dus daarom verhogen we de pensioenen nu niet.