Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Werkgever? Rekencijfers 2019 bekend

03-01-2019

Wilt u weten wat de franchise, het opbouwpercentage en het premiepercentage voor 2019 zijn? Bekijk ze dan hieronder:

  • Salaris waarover maximaal pensioen kan worden opgebouwd: € 55.927
  • Maximaal fiscaal salaris: € 107.593
  • Franchise: € 11.008
  • Opbouwpercentage: 1,592% (ongewijzigd t.o.v. 2018)
  • Premiepercentage: 19,6% (ongewijzigd t.o.v. 2018)
  • Werkgeversdeel: 9,8% (ongewijzigd t.o.v. 2018)
  • Werknemersdeel: 9,8% (ongewijzigd t.o.v. 2018)