Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023. Eerste Kamer akkoord

05-06-2023

De Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023. De Eerste Kamer heeft hiervoor op 30 mei het wetsvoorstel aangenomen. Vanaf 1 juli 2023 kunnen pensioenfondsen zich verder voorbereiden op de overgang op de nieuwe regels voor pensioen. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten de nieuwe pensioenregelingen klaar zijn. Dit was 2027.

Pensioenfondsen krijgen een jaar extra tijd

Pensioenfondsen krijgen een jaar extra voor de overgang naar de nieuwe regels. Dit heeft minister Schouten toegezegd aan de Eerste Kamer. De nieuwe pensioenregelingen moeten er nu uiterlijk op 1 januari 2028 zijn. Dit was 2027.

We zijn al begonnen met de voorbereidingen

Vanaf 1 juli 2023 maken de werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken over de overstap naar een nieuwe pensioenregeling voor pensioenfonds Recreatie. We zijn al begonnen met de voorbereidingen. Of we gebruikmaken van het extra jaar, weten we nu nog niet.

Er verandert nu nog niets voor jou

Voor jou verandert er voorlopig niets. Dat gebeurt pas als de nieuwe pensioenregeling ingaat, dus uiterlijk in 2028. Natuurlijk houden we je op de hoogte. En zodra we meer weten geven we je inzicht in de verschillen tussen je oude en je nieuwe pensioen.

Wil je weten wat er tot nu toe is gebeurd en hoe de planning er verder uitziet? Bekijk dan onze themapagina over het nieuwe pensioenstelsel.