Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Downloads

De documenten op deze pagina houden we zo actueel mogelijk. Als er iets verandert, dan passen we dit zo snel mogelijk aan. Soms kan het voorkomen dat het bestuur een besluit heeft genomen, maar dit besluit nog niet verwerkt is in deze documenten. Het besluit heeft dan altijd voorrang. Oude versies van reglementen kunnen worden opgevraagd bij de Pensioendesk.

Werkgever

Vrijstellingen

Afwikkelingsvrijstelling

Vrijstelling na eerder aan vorige werkgever verleende vrijstelling

Statuten en reglementen

Overig