Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Ouderdomspensioen

Voor de opbouw van je pensioen betaal je pensioenpremie. Deze premie betaal je meestal samen met je werkgever. Het pensioenfonds beheert de pensioenpremie. Als je met pensioen gaat, zorgt Pensioenfonds Recreatie dat je iedere maand pensioen ontvangt.

Kies jouw situatie voor meer informatie.

Wie bouwt pensioen op?

Werk je in de sector recreatie? Ben je 21 jaar of ouder? Op het moment dat je in dienst komt, neem je deel aan de pensioenregeling.

Ben je nog geen 21 jaar? De eerste van de maand waarin je 21 jaar wordt, neem je deel.

Je begint als deelnemer meteen met de opbouw van je pensioen.

Je werkgever moet aan jou en het pensioenfonds melden dat je pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Recreatie. Dit moet binnen één maand na het begin van je deelname.

Hoeveel pensioen bouw je op?

Hoeveel pensioen je opbouwt, is afhankelijk van de hoogte van je loon. Daarnaast telt mee hoe lang je meedoet aan de pensioenregeling.

Jaarlijks bouw je 1,31% (2021) ouderdomspensioen op over je pensioengrondslag.

Jouw pensioengrondslag is je jaarloon min de franchise. Wat dat is?

Jaarloon

Je jaarloon is je bruto jaarloon binnen de sociale verzekeringen (Wfsv). Hieronder valt het werknemersdeel van de premie. Haal daar de bijtelling voor de auto van de zaak af. Het fulltime maximumuurloon vind je in het premieoverzicht bij Rekencijfers.

Franchise 

Bij je pensioenopbouw wordt rekening gehouden met de AOW die je vanaf je AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over een deel van je inkomen (de franchise) bouw je daarom geen pensioen op. De fulltime uurfranchise vind je in het premieoverzicht bij Rekencijfers. Werk je parttime, dan wordt de franchise evenredig verlaagd. 

Bovengrens

Je pensioenregeling kent een maximumloon waarover je pensioen opbouwt. Je bouwt pensioen op over je loon boven de franchise. Dit kan tot het maximumloon binnen de Wet financiering sociale verzekeringen (maximumloon Wfsv). Daarbij komt het werknemersdeel van de pensioenpremie. Haal daar de bijtelling van de auto van de zaak af. Over het deel van je loon boven deze grens bouw je geen pensioen op. De bovengrens is € 58.311 (2021).

Wanneer ga je met pensioen?

Je ouderdomspensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt.

Je kunt kiezen voor een andere pensioendatum, bijvoorbeeld wanneer je AOW-uitkering ingaat.