Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Overlijden

Als je overlijdt, moet dit altijd bij de burgerlijke stand worden doorgegeven. De burgerlijke stand geeft het overlijden automatisch door aan het pensioenfonds.

Het pensioenfonds neemt na je overlijden contact op met de nabestaanden. Heb je als nabestaande een maand na het overlijden nog niets gehoord van het Pensioenfonds? Neem dan contact op met de Pensioendesk.

Wat is er geregeld?

Als je overlijdt, krijgen je nabestaanden mogelijk een uitkering van het pensioenfonds. Deze gaat in op de eerste dag van de maand na je overlijden.

Je partner

Je partner krijgt partnerpensioen.

Je kinderen

Je kinderen ontvangen onder bepaalde voorwaarden een wezenpensioen.