Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Past Anw-pensioen bij mijn persoonlijke situatie?

Heb je zelf al ergens anders een ANW-pensioen afgesloten?

Dan kan je niet meer voor Anw-pensioen kiezen bij Pensioenfonds Recreatie. Je kunt dit maar op één plek kiezen. 

Heb je een partner?

  • Je partner is: jouw echtgenoot of echtgenote.
  • de persoon met wie je een geregistreerd partnerschap hebt.
  • de persoon met wie je een gemeenschappelijke huishouding voert én een notarieel samenlevingscontract hebt.

Let op: je partner mag geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn zijn (bijvoorbeeld je (schoon)vader of (schoon)dochter. Je broer/zus of neef/nicht kan wel je partner zijn. Jullie moeten dan wel samenwonen en een samenlevingscontract hebben.

Je hebt geen dekking voor Anw-pensioen nodig.

Krijg je een partner? Dan kun je je binnen 3 maanden aanmelden voor Anw-pensioen. Er zijn wel regels voor het aanmelden.

Heeft je partner recht op een Anw-uitkering van de overheid?

Bekijk de voorwaarden van een Anw-uitkering.

Is deze uitkering hoog genoeg voor je partner na jouw overlijden?

Ook nadat het jongste kind 18 jaar geworden is?

Kan jouw partner zelf voor voldoende inkomen zorgen na jouw overlijden?

Anw-pensioen past bij jouw situatie.

Bereken met de rekentool hoeveel premie je betaalt.

Je hebt geen dekking voor Anw-pensioen nodig, maar je mag hier natuurlijk wel voor kiezen.

Bereken met de rekentool hoeveel premie je betaalt.