Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioen 1-2-3

Welkom bij Pensioenfonds Recreatie. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind je wel op jouw persoonlijke pagina 'Mijn pensioen'. Daar vind je je gegevens en persoonlijke documenten. Laat daar ook je e-mailadres achter, zodat je onze post in de toekomst digitaal ontvangt. Je logt gemakkelijk in met je DigiD.

Wilt u weten hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen? Lees dan meer over ons beleggingsbeleid.

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag lees je kort de belangrijkste informatie over onze pensioenregeling. In laag 2 lees je meer over alle onderwerpen van laag 1. In laag 3 vind je juridische en beleidsmatige informatie, zoals het pensioenreglement en het jaarverslag van ons pensioenfonds. Via onderstaande link kun je de hele Pensioen 1-2-3 downloaden en uitprinten. Je kunt de tekst ook opvragen bij onze Pensioendesk via telefoonnummer (050) 52 25 020.

Download PDF

 

 • Je bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijg je vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen gaat. De uitkering loopt door tot en met de laatste dag van de maand waarin je overlijdt.

  Hoeveel pensioen ontvang je straks?

  Dat hangt onder andere af van je salaris en het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd. De hoogte van je pensioen en het pensioen voor je nabestaanden staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijg je eens per jaar toegestuurd en staat ook op je persoonlijke pagina Mijn pensioen. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat je – ook bij eventuele vorige werkgevers – hebt opgebouwd.

  Je pensioen is een aanvulling op de AOW. Dat is het pensioen dat je van de overheid vanaf je AOW-leeftijd krijgt. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op www.svb.nl

  Meer informatie
 • Als je overlijdt op het moment dat je in loondienst bent, ontvangt je partner partnerpensioen. Dat is 57% van het ouderdomspensioen dat je had gekregen als je tot je pensioen was blijven werken.

  Als je uit dienst bent

  Werk je niet meer in de recreatiesector? En heb je niet gekozen voor uitruil van ouderdomspensioen naar partnerpensioen? Dan krijgt je partner geen partnerpensioen. Behalve als je bij je overlijden een WW-uitkering ontving (zie hierna).

  Wil je toch pensioen regelen voor je partner? Dan kun je een deel van het ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Dit kan als je:

  Je ouderdomspensioen valt door het uitruilen lager uit. Je partner ontvangt een partnerpensioen van 70% van het ouderdomspensioen na uitruil. Dit is na je overlijden.

  Kies je niet voor uitruil? Dan moet je partner hiervoor schriftelijk toestemming geven.

  Had je gekozen voor Anw-pensioen? Als je uit dienst gaat, stopt je deelname. Je betaalt ook geen premie meer.

  Als je een WW-uitkering ontvangt

  Kreeg je direct na ontslag een WW-uitkering? Stel dat je overlijdt terwijl je deze WW-uitkering krijgt. Dan heeft jouw partner wel recht op partnerpensioen. Als voorbeeld: je wordt werkloos vanuit een baan in de recreatiesector en je ontvangt 15 maanden WW. Als je binnen die periode van 15 maanden overlijdt, dan heeft jouw partner recht op partnerpensioen. Wanneer je een WW-uitkering ontvangt en komt te overlijden moet je partner dit zelf bij ons melden.

  Hoeveel partnerpensioen is er?

  Je partner krijgt 57% van het ouderdomspensioen dat je had opgebouwd op het moment dat je uit dienst ging.  

  Is er al een partnerpensioen omdat je al ouderdomspensioen had geruild voor een partnerpensioen? Dan wordt dit geruilde partnerpensioen uitgekeerd naast het partnerpensioen dat 57% bedraagt van het opgebouwde ouderdomspensioen. 

  Bijzonder partnerpensioen (BPP)

  Bijzonder partnerpensioen is een pensioen dat bedoeld is voor je ex-partner. Ga je uit elkaar? Dan kan je ex-partner recht hebben op een bijzonder partnerpensioen.

  Hier heeft je ex-partner alleen recht op als:

  • de scheiding plaatsvindt als je uit dienst of met pensioen bent gegaan;
  • én je een deel van je ouderdomspensioen hebt uitgeruild voor partnerpensioen.
  Meer informatie
 • Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na je overlijden en loopt door tot en met de laatste dag van de maand waarin je kind 18 jaar wordt. Studerende kinderen hebben tot maximaal hun 27e recht op wezenpensioen.

  Hoeveel is het wezenpensioen?

  Het wezenpensioen is een bedrag ter hoogte van 14% van het te bereiken ouderdomspensioen. Bij meer dan vijf kinderen verdelen we dat bedrag over alle kinderen.

  Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan een bedrag ter hoogte van 28% van het ouderdomspensioen.

  Bij de berekening van het wezenpensioen gaan we uit van het pensioen op 67-jarige leeftijd. Eerder met pensioen gaan heeft hier geen invloed op.   

  Let op!

  Je overlijden moet altijd bij de burgerlijke stand van de gemeente worden gemeld. De burgerlijke stand geeft het overlijden automatisch aan ons door. Wij nemen dan contact op met je nabestaanden

  Meer informatie
 • Als je ziek bent, betaalt je werkgever de eerste twee jaar je loon helemaal of gedeeltelijk door. Je blijft pensioen opbouwen. Als je na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk kunt, ben je arbeidsongeschikt. Het UWV stelt vast of je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Je valt dan onder de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

  Wat moet je doen?

  Ben je voor 35% of meer arbeidsongeschikt? En heb je van het UWV een beslissingsbrief voor je WIA-uitkering gekregen? Je hoeft geen actie te ondernemen. Wij ontvangen deze gegevens automatisch van het UWV.

  En je pensioen?

  Ben je arbeidsongeschikt, dan kun je nog steeds pensioen opbouwen. Hoeveel premie je nog zelf betaalt, hangt af van hoeveel je arbeidsongeschiktheid bent. Ben je bijvoorbeeld minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan betaal je zelf je premie. Maar als je (bijna) helemaal arbeidsongeschikt bent, betalen wij je premie (bijna) helemaal.

  Je arbeidsongeschiktheidspercentage (WIA)* Bijdrage van pensioenfonds in pensioenpremie*
  0% tot 35% 0%
  35% tot 45% 40%
  45% tot 55% 50%
  55% tot 65% 60%
  65% tot 80% 72,5%
  80% tot 100% 100%

   

  Pensioen voor je partner

  Heb je gekozen voor Anw-pensioen? En word je daarna ziek en arbeidsongeschikt? Dan blijf je verzekerd voor Anw-pensioen. Maar je hoeft geen premie te betalen. Als je overlijdt krijgt je partner Anw-pensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd. Lees meer over Anw-pensioen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

  Verandert je situatie?

  Heeft het UWV je meer of minder arbeidsongeschikt verklaard? Dan betalen wij ook meer of minder mee aan je pensioenpremie. Je hoeft geen actie te ondernemen. Wij ontvangen veranderingen automatisch via het UWV.

  Meer informatie
 • Je bouwt op drie manieren pensioen op.

  A. AOW

  De AOW is het pensioen dat je krijgt van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd. Je krijgt een volledig AOW-pensioen als je in de 50 jaar voor je AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

  De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. De bedragen worden ieder jaar aangepast. Kijk voor de bedragen op www.svb.nl. Bereken hier je AOW-leeftijd.

  B. Pensioen dat je via je werk opbouwt

  Via je pensioenregeling bij Pensioenfonds Recreatie bouw je ouderdomspensioen op. Werk je bij een bedrijf op het gebied van verblijfsrecreatie of bij een zweminrichting? En ben je 21 jaar of ouder? Dan bouw je pensioen op vanaf het moment dat je in dienst komt. Als je nog geen 21 jaar bent, dan bouw je pas pensioen op vanaf de eerste van de maand waarin je 21 jaar wordt.

  De hoogte van je ouderdomspensioen staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijg je eens per jaar toegestuurd en staat ook op je persoonlijke pagina Mijn pensioen. Je krijgt elk jaar een nieuw overzicht zolang je pensioen opbouwt. Zo zie je meteen hoeveel pensioen je hebt opgebouwd én wat je krijgt vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt.

  Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat je – ook bij eventuele vorige werkgevers – hebt opgebouwd.

  Let op!
  Werk je niet meer in loondienst bij een bedrijf in de sector Recreatie? Word je zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder? Of ga je met bijzonder verlof? Dan neem je geen deel meer aan onze pensioenregeling. Maar je kunt wel tijdelijk pensioen bij ons blijven opbouwen. Dat heet vrijwillige voortzetting.

  C. Pensioen dat je zelf regelt

  Je kunt ook zelf sparen voor extra pensioen. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

  Meer informatie
 • Met de middelloonregeling bouw je elk dienstjaar een vast percentage van je loon aan pensioen op. Het uiteindelijke ouderdomspensioen dat je van ons krijgt, is dus een afspiegeling van wat je gemiddeld hebt verdiend. 

  Vanaf 1 januari 2020 is de pensioenregeling een middelloonregeling gebaseerd op de systematiek van Collective Defined Contribution (CDC). Hierbij staat de hoogte van de jaarpremie vast en kan het opbouwpercentage per jaar verschillen. Dit omdat het premiebudget leidend is voor het vaststellen van de hoogte van het opbouwpercentage.

  Meer informatie
 • Hoeveel pensioen bouw je op? Dat hangt af van je jaarloon en hoe lang je meedoet aan de pensioenregeling.

  Over een deel van je jaarloon bouw je geen pensioen op. Dat heet de ‘franchise’. Over dit gedeelte krijg je namelijk al AOW van de overheid.

  Je jaarloon min de franchise is de pensioengrondslag. Over dat bedrag bouw je jaarlijks 1,170% (2023) ouderdomspensioen op. Verdien je meer dan € 66.956 (2023), dan bouw je over het bedrag daarboven geen pensioen op.

  Rekenvoorbeeld

  Stel: je werkt fulltime en verdient in 2023 € 60.000 bruto per jaar. Over de franchise (€ 13.033) bouw je geen pensioen op. Over het deel boven de bovengrens (€ 66.956) bouw je ook geen pensioen op. Over het resterende deel (€ 46.967) bouw je 1,170% ouderdomspensioen op. In dit geval bouw je in het jaar 2023 € 549,51 ouderdomspensioen op.

  In het premieoverzicht vind je alle belangrijke cijfers voor 2023. Bijvoorbeeld de premiepercentages, het maximumloon en de franchise.

  Meer informatie
 • Bij Pensioenfonds Recreatie is de premie 21,8% van de pensioengrondslag (het bedrag waarover je pensioen opbouwt). Hiervan betaal je maximaal de helft. Je werkgever betaalt minimaal de helft. Vraag bij je werkgever na hoeveel jij betaalt en hoeveel je werkgever betaalt. 

  De premie loopt vanaf de dag dat je in de sector gaat werken of vanaf de eerste dag van de maand waarin je 21 jaar wordt. De premie stopt als je niet meer in de sector werkt. Je betaalt ook geen premie meer vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt.

  In het premieoverzicht vind je alle belangrijke cijfers voor 2023. Bijvoorbeeld de premiepercentages, het maximumloon en de franchise

  Meer informatie
 • Verander je van baan? Dan verandert er meestal ook wat voor je pensioen.

  Je gaat in de sector werken

  Ga je in de sector Recreatie werken? En heb je bij je vorige werkgever, buiten onze sector, ook pensioen opgebouwd? Dan kun je dit pensioen meenemen naar Pensioenfonds Recreatie. Dat heet waardeoverdracht.

  Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houd je je pensioen bij elkaar. Maar het moet wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. Je kunt altijd eerst een vrijblijvende offerte bij ons aanvragen. Daarna kun je besluiten of je voor waardeoverdracht kiest. Je vraagt dit aan op je persoonlijke pagina Mijn pensioen.

  Je werkt in de sector en verandert van werkgever

  Verander je binnen de sector van werkgever? En is je nieuwe werkgever ook aangesloten bij Pensioenfonds Recreatie? Dan blijf je bij ons pensioen opbouwen. Je hoeft hiervoor zelf niets te regelen.

  Je gaat buiten de sector werken

  Ga je buiten de sector Recreatie werken? Dan stopt de opbouw van je pensioen bij ons. Je moet beslissen wat je met je opgebouwde pensioen doet. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Je laat je pensioen bij ons staan. Je betaalt er dan geen premie meer voor en bouwt verder geen pensioen meer bij ons op. Je krijgt van ons een pensioenuitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt.
  • Je neemt je pensioen mee naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Deze waardeoverdracht moet je daar zelf aanvragen.

  Is je opgebouwd pensioen minder dan € 594,89 (2023) per jaar en hoger dan € 2 per jaar?

  Dan zorgt Pensioenfonds Recreatie er automatisch voor dat jouw pensioen meegaat naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenfonds Recreatie checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft jouw pensioen bij Pensioenfonds Recreatie.

  Stopt jouw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is je opgebouwd pensioen € 2 of lager per jaar?

  Dan krijg je dat pensioen niet. Jouw pensioen vervalt aan het pensioenfonds. Dit is wettelijk geregeld.

  Let op!

  Waardeoverdracht kan alleen als je vorige en nieuwe pensioenfonds allebei een beleidsdekkingsgraad van 100% of meer hebben. Is dat niet het geval? Vraag dan wel alvast waardeoverdracht aan!

  Je kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl eenvoudig zien waar je in het verleden pensioen hebt opgebouwd.

  Meer informatie
 • Anw-pensioen

  Je kunt kiezen voor Anw-pensioen. Als je overlijdt, betalen we je partner Anw-pensioen tot zijn of haar AOW-datum. Lees meer over Anw-pensioen.

  Ouderdomspensioen uitruilen

  Wil je na je pensionering ook een partnerpensioen regelen? Dan kun je een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Dat kan alleen op het moment dat je uit dienst gaat, of met pensioen gaat.

  Wie is 'partner’?

  De persoon met wie je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

  Of de persoon met wie je een gezamenlijke huishouding voert.

  Een gezamenlijke huishouding is vastgelegd bij de notaris in een samenlevingsovereenkomst.

  Ouders, kinderen en kleinkinderen worden niet gezien als partners.

  Je overlijden moet altijd bij de burgerlijke stand van de gemeente worden gemeld. De burgerlijke stand geeft het overlijden automatisch aan ons door. Wij nemen dan contact op met je nabestaanden.

  Je bent uit dienst

  Had je gekozen voor Anw-pensioen? Als je uit dienst gaat, stopt je deelname. Je betaalt ook geen premie meer.

  Wil je toch pensioen regelen voor je partner? Dan kun je een deel van het ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Dit kan als je:

  • uit dienst gaat;
  • met pensioen gaat;
  • een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat;
  • of gaat samenwonen terwijl je uit dienst bent en nog niet met pensioen.

  Je ouderdomspensioen valt door het uitruilen lager uit. Je partner ontvangt een partnerpensioen van 70% van het ouderdomspensioen na uitruil. Dit is na je overlijden.

  Kies je niet voor uitruil? Dan moet je partner hiervoor schriftelijk toestemming geven.

  Meer informatie
 • Als je uit dienst gaat of als je met pensioen gaat, kun je een deel van je ouderdomspensioen omzetten in (extra) partnerpensioen. Dat heet uitruil. Je krijgt dan zelf een lager ouderdomspensioen. Na je overlijden ontvangt je partner een partnerpensioen van 70% van dat lagere ouderdomspensioen.

  Ga je met pensioen en ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ruilen wij standaard een deel van je ouderdomspensioen om voor partnerpensioen. Wil je geen partnerpensioen? Bijvoorbeeld omdat je partner zelf voldoende inkomen heeft? Dan moet je partner hervoor schriftelijk toestemming geven.

  Heb je eerder al gekozen voor partnerpensioen? Maar wil je dat toch liever omruilen voor extra ouderdomspensioen? Dan kan dat als je met pensioen gaat. Hiervoor moet je partner schriftelijk toestemming geven.

  Wat betekent dit voor jouw pensioen?

  Met het Pensioendashboard zie je wat deze keuze financieel voor jou betekent. Log hiervoor in op je persoonlijke pagina Mijn pensioen. Of vraag een persoonlijke berekening aan bij de Pensioendesk.

  Meer informatie
 • Als je met pensioen gaat, kun je een deel van je partnerpensioen omzetten in (extra) ouderdomspensioen. Dat heet uitruil. Je partner krijgt dan een lager partnerpensioen. Dit kan interessant zijn als je partner zelf een goed inkomen of pensioen heeft. Voor de uitruil moet  je partner schriftelijk toestemming geven.

  Heb je – toen je uit dienst ging – ervoor gekozen om een deel van je ouderdomspensioen om te ruilen voor partnerpensioen? En wil je dit terugdraaien? Dat kan als je met pensioen gaat. Hiervoor moet je partner schriftelijk toestemming geven.

  Wat betekent dit voor jouw pensioen?

  Met het Pensioendashboard zie je wat deze keuze financieel voor jou betekent. Log hiervoor in op je persoonlijke pagina Mijn pensioen. Of vraag een persoonlijke berekening aan bij de Pensioendesk.

  Meer informatie
 • Eerst een hoger pensioen, daarna lager.

  Ga je met pensioen maar krijg je nog geen AOW-uitkering? Dan kun je tijdelijk een hogere pensioenuitkering krijgen en daarna een lagere. Het lage bedrag is altijd 75% van het hoge bedrag.

  Het maakt niet uit of je ook al had besloten om het partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Je mag voor beide mogelijkheden kiezen.

  Wat betekent dit voor jouw pensioen?

  Met het Pensioendashboard zie je wat deze keuze financieel voor jou betekent. Log hiervoor in op je persoonlijke pagina Mijn pensioen. Of vraag een persoonlijke berekening aan bij de Pensioendesk

  Meer informatie
 • Je pensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt. Je kunt volledig of voor een deel met pensioen gaan. Je mag je pensioendatum ook uitstellen tot je 70e.

  Je wilt vóór 67 jaar met pensioen

  Vanaf 60 jaar kun je al stoppen met werken. Je bouwt dan wel minder pensioen op. Je pensioen moet namelijk over meer jaren worden uitbetaald. Je uiteindelijke pensioenuitkering is hierdoor lager.

  Je wilt gedeeltelijk met pensioen

  Vanaf 60 jaar kun je al helemaal stoppen met werken. Je kunt dan ook voor een deel met pensioen gaan. Dan werk je nog een paar dagen per week. Voor de overige dagen ga je al met pensioen.

  • Je kunt voor 20%, 40%, 60% of 80% met pensioen gaan. Voor de rest blijf je dan werken. Stel dat je 5 dagen werkt en je wilt 1 dag met pensioen. Dan blijf je dus 80% werken en je gaat voor 20% met pensioen.
  • Over het deel dat je blijft werken, blijf je pensioen opbouwen. Je bouwt wel minder pensioen op.
  • Je maakt je keuze op het moment dat je met deeltijdpensioen gaat. Daarna kun je je keuze niet meer veranderen. Op je 67e gaat je pensioen volledig in.


  Wil je met pensioen vóór de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt? Neem dan minimaal zes maanden van tevoren contact op met de Pensioendesk

  Wat betekent dit voor jouw pensioen?

  Ga je bijna (gedeeltelijk) met pensioen? Wil je weten wat de gevolgen zijn van de verschillende keuzemogelijkheden? Met het Pensioendashboard zie je wat deze keuze financieel voor jou betekent. Log hiervoor in op je persoonlijke pagina Mijn pensioen. Of vraag een persoonlijke berekening aan bij de Pensioendesk of met het formulier pensioenberekening aanvragen.

  Meer informatie
 • Bouwde je ook bij je vorige werkgever pensioen op? Gebruik dan de Pensioenvergelijker om beide pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.

  Zo helpt de Pensioenvergelijker je bij het maken van een keuze over waardeoverdracht.

  Meer informatie
 • De opbouw en uitbetaling van pensioenen gaan over een heel lange periode. Vaak wel meer dan 60 jaar. In zo’n periode verandert de wereld. Er kunnen daardoor risico’s ontstaan voor je pensioen. Op die risico’s proberen wij ons zo goed mogelijk voor te bereiden.

  Levensverwachting

  Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Hoe langer je leeft, hoe meer pensioen wij moeten uitbetalen. Als de gemiddelde leeftijd stijgt, is er dus meer geld voor pensioen nodig, misschien meer dan waar we op hadden gerekend.

  Rente

  Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe meer geld er nodig is om later op hetzelfde bedrag uit te komen. Een langdurig lage rente maakt pensioen dus ‘duurder’, misschien duurder dan waar we op hadden gerekend.

  Beleggingen

  Wij beleggen de premies van al onze deelnemers. Met deze beleggingen maken we zoveel mogelijk ‘winst’. Zo kunnen we later een goed pensioen aan jou uitkeren. Maar beleggen brengt wel risico met zich mee. Om dat risico te beperken, beleggen we op verschillende manieren. Zo kan winst op de ene belegging het verlies op een andere weer goedmaken. 

  Meer informatie
 • Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag in 2023 vaak net iets minder kopen dan in 2022. Daarom proberen we je opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Zo groeit je pensioen mee met de prijzen.

  Dat lukt niet altijd. Als het financieel tegenzit, kunnen we je pensioen niet of niet volledig mee laten groeien. Je pensioen wordt dan dus iets minder waard. Als het later financieel weer meezit, kunnen we je pensioen misschien wel (extra) verhogen.

  De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo verhoogd:

  Jaar Toeslag

  Stijging van
  de prijzen

  2022 0,00% 17,16%
  2021 0,00% 2,57%
  2020 0,00% 0,99%
  2019 0,00% 1,64%
  2018 0,00% 1,47%
  2017 0,00% 1,47%
  2016 0,00% 0,01%
  2015 0,00% 0,41%
  2014 0,00% 0,75%
  2013 0,00% 0,90%
  2012 0,00% 1,98%

   

  Meer informatie
 • Hebben we een tekort? Dan nemen we één of meer van de volgende maatregelen:

  •  Je pensioen groeit niet mee met de prijzen.
  •  Je premie gaat omhoog.
  •  Je pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. In de afgelopen vijf jaar hebben wij de pensioenen als volgt verlaagd:

   

  2022 0,00%
  2021 0,00%
  2020 0,00%
  2019 0,00%
  2018 0,00%
  Meer informatie
 • Pensioenfonds Recreatie maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie, de uitbetaling van de pensioenen en het innen van de premies.

  Ook maken wij kosten voor de communicatie, zoals brieven, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de website.

  Het beheren en beleggen van vermogen kost ook geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen.

  De kosten voor de uitvoering staan beschreven in ons laatste jaarverslag

  Meer informatie
 • Verander je van baan? Dan verandert er meestal ook wat voor je pensioen.

  Je gaat in de sector werken

  Ga je in de sector Recreatie werken? En heb je bij je vorige werkgever, buiten onze sector, ook pensioen opgebouwd? Dan kun je dit pensioen meenemen naar Pensioenfonds Recreatie. Dat heet waardeoverdracht.

  Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houd je je pensioen bij elkaar. Maar het moet wel de moeite waard zijn. Dat hangt onder andere af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. Je kunt altijd eerst een vrijblijvende offerte bij ons aanvragen. Daarna kun je besluiten of je voor waardeoverdracht kiest. Je vraagt dit aan op je persoonlijke pagina Mijn pensioen.

  Je werkt in de sector en verandert van werkgever

  Verander je binnen de sector van werkgever? En is je nieuwe werkgever ook aangesloten bij Pensioenfonds Recreatie? Dan blijf je bij ons pensioen opbouwen. Je hoeft hiervoor zelf niets te regelen.

  Je gaat buiten de sector werken

  Ga je buiten de sector Recreatie werken? Dan stopt de opbouw van je pensioen bij ons. Je moet beslissen wat je met je opgebouwde pensioen doet. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Je laat je pensioen bij ons staan. Je betaalt er dan geen premie meer voor en bouwt verder geen pensioen meer bij ons op. Je krijgt van ons een pensioenuitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt.
  • Je neemt je pensioen mee naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Deze waardeoverdracht moet je daar zelf aanvragen.

  Is je opgebouwd pensioen minder dan € 594,89 (2023) per jaar en hoger dan € 2 per jaar?

  Dan zorgt Pensioenfonds Recreatie er automatisch voor dat jouw pensioen meegaat naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenfonds Recreatie checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft jouw pensioen bij Pensioenfonds Recreatie.

  Stopt jouw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is je opgebouwd pensioen € 2 of lager per jaar?

  Dan krijg je dat pensioen niet. Jouw pensioen vervalt aan het pensioenfonds. Dit is wettelijk geregeld.

  Let op!

  Waardeoverdracht kan alleen als je vorige en nieuwe pensioenfonds allebei een beleidsdekkingsgraad van 100% of meer hebben. Is dat niet het geval? Vraag dan wel alvast waardeoverdracht aan!

  Je kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl eenvoudig zien waar je in het verleden pensioen hebt opgebouwd.

  Meer informatie
 • Als je ziek bent, betaalt je werkgever de eerste twee jaar je loon helemaal of gedeeltelijk door. Je blijft pensioen opbouwen. Als je na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk kunt, ben je arbeidsongeschikt. Het UWV stelt vast of je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Je valt dan onder de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

  Ben je voor 35% of meer arbeidsongeschikt? En heb je van het UWV een beslissingsbrief voor je WIA-uitkering gekregen? Je hoeft geen actie te ondernemen. Wij ontvangen deze gegevens automatisch van het UWV.

  En je pensioen?

  Ben je arbeidsongeschikt, dan kun je nog steeds pensioen opbouwen. Hoeveel premie je nog zelf betaalt, hangt af van hoeveel je arbeidsongeschiktheid bent. Ben je bijvoorbeeld minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan betaal je zelf je premie. Maar als je (bijna) helemaal arbeidsongeschikt bent, betalen wij je premie (bijna) helemaal.

  Je arbeidsongeschiktheidspercentage (WIA)* Bijdrage van pensioenfonds in pensioenpremie*
  0% tot 35% 0%
  35% tot 45% 40%
  45% tot 55% 50%
  55% tot 65% 60%
  65% tot 80% 72,5%
  80% tot 100% 100%

  Verandert je situatie?

  Heeft het UWV je meer of minder arbeidsongeschikt verklaard? Dan betalen wij ook meer of minder mee aan je pensioenpremie. Je hoeft geen actie te ondernemen. Wij ontvangen veranderingen automatisch via het UWV.

  Meer informatie
 • Ga je trouwen of ga je een geregistreerd partnerschap aan? Dan verandert er niets voor je pensioen.

  • Woon je in Nederland? Dan hoef je je partner niet bij ons aan te melden.
  • Woon je in het buitenland? Dan moet je je partner wel bij ons aanmelden.

  Anw-pensioen

  De pensioenregeling biedt standaard dekking voor partnerpensioen. Je kunt daarnaast ook kiezen voor een Anw-pensioen voor je partner. Als je overlijdt, betalen we tot de AOW-datum van je partner Anw-pensioen uit. Het Anw-pensioen moet je zelf regelen. Ga je samenwonen? Dan heb je vijf maanden de tijd om de keuze voor het Anw-pensioen door te geven. Lees meer over het Anw-pensioen.

  Voorwaarden

  Voor samenwonen geldt dat je dit moet laten vastleggen in een notarieel samenlevingscontract. Je hoeft dit niet naar ons op te sturen. Wij vragen dit op als wij het nodig hebben, bijvoorbeeld als je overlijdt. Wij kunnen dan het partnerpensioen aan je nabestaande uitkeren.

  Meer informatie
 • Ga je scheiden? Of woonde je samen en ga je uit elkaar? Dan moet je ook afspraken maken over je pensioen.

  Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap?
  Dan maak je samen afspraken over het pensioen dat je hebt opgebouwd. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Verevening (verdeling) van pensioen
   Je ex-partner krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Dit heet ‘verevening’. Kies je hiervoor? Dan gaat het pensioen voor je ex-partner tegelijk met je eigen pensioen in.   
  • Andere afspraken over de verdeling
   Je ouderdoms- en/of prepensioen verdelen? Dan moet je dit binnen twee jaar na je scheiding bij ons melden.

  Woonde je samen?
  Dan krijgt je ex-partner geen deel van je pensioen, ook al hadden jullie een notarieel samenlevingscontract. Je moet je ex-partner wel bij ons afmelden.

  Woon je in het buitenland?
  En ga je scheiden of uit elkaar? Neem dan contact met ons op.

  Bijzonder partnerpensioen
  Als je overlijdt, kan je ex-partner een deel van het partnerpensioen krijgen. Dit noemen we ‘bijzonder partnerpensioen’. Dit kan ook als je samenwoonde. Je ex-partner krijgt dit:

  • als je vóór de scheiding uit dienst of met pensioen ging, én
  • als je op dat moment gekozen hebt om een deel van je ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen.


  Anw-pensioen
  Heb je gekozen voor een Anw-pensioen? Dan moet je je afmelden. Je leest hoe dat moet onder Anw-pensioen.

  Meer informatie
  Kijk voor meer informatie over scheiden op de website van de Rijksoverheid. Of stel je vragen aan onze Pensioendesk

  Meer informatie
 • Als je verhuist, hoef je dat niet aan ons door te geven. Geef je nieuwe adres wel door aan je eigen gemeente.

  Verandert je postadres?

  Verandert je woonadres niet, maar alleen je postadres? Geef dat dan wel aan ons door op je persoonlijke pagina Mijn pensioen bij ‘Mijn profiel’. Of vul het formulier Verandering postadres in.

  Woon je buiten Nederland?

  Dan moet je je nieuwe adres doorgeven aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Laat je ook uitschrijven bij je gemeente. Wij ontvangen je nieuwe adres dan automatisch via de RNI. 

  Meer informatie
 • Als je ontslag krijgt en werkloos wordt, stopt je pensioenopbouw. Dat hoef je niet bij ons te melden want wij krijgen dat door van UWV.

  Het pensioen dat je bij ons hebt opgebouwd, blijft van jou. Je krijgt van ons een pensioenuitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt.

  Wil je doorgaan met je pensioenopbouw?

  Je kunt ervoor kiezen om door te gaan met je pensioenopbouw bij ons fonds. Je betaalt dan zelf de pensioenpremie, ook het deel dat je werkgever eerder betaalde. Je moet dit zelf regelen. Meer hierover lees je bij vrijwillige voortzetting.

  Meer informatie
 • Levensloopverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, adoptieverlof, sabbatical, studieverlof: dit zijn verschillende vormen van onbetaald verlof met verschillende gevolgen voor je pensioenopbouw.

  Pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof

  Tijdens je onbetaald verlof stopt de opbouw van je ouderdomspensioen. Je kunt bij ouderschapsverlof, sabbatical, studieverlof en levensloopverlof eventueel nog ouderdomspensioen blijven opbouwen. Ook kun verzekerd blijven voor Anw-pensioen. Dat kan als je in dienst blijft en zelf het werknemers- en het werkgeversdeel van de pensioenpremie betaalt. 

  Meer informatie
 • De bedragen die voor je pensioen opzij worden gezet, zijn gebaseerd op je loon. Ga je meer of minder werken, dan verandert je loon en dus ook je pensioenopbouw. Je premie wordt automatisch aangepast; je hoeft hier zelf niets voor te doen.

  Meer uren werken

  Als je meer uren gaat werken, gaat je loon omhoog. Over dit extra loon bouw je ook pensioen op tot een bepaalde grens. Het maakt niet uit of je een fulltime of parttime dienstverband hebt. De grens bestaat uit het maximumloon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), plus het werknemersdeel van de pensioenpremie, min de bijtelling voor de auto van de zaak. 

  Minder uren werken

  Als je minder uren gaat werken, gaat je loon omlaag. Je bouwt dus ook minder ouderdomspensioen op. Meer informatie hierover vraag je aan bij de Pensioendesk

  Meer informatie
 • Krijg je een kind, dan hoef je dat niet bij ons te melden. Er verandert niets voor je pensioenopbouw. Als je overlijdt, krijgt je kind onder bepaalde voorwaarden wezenpensioen.

  • Neem je ouderschapsverlof op? Houd er dan wel rekening mee dat je pensioenopbouw stopt. 
  • Als je een kind krijgt, mag je opnieuw keuzes maken rondom je Anw-pensioen. Lees meer over Anw-pensioen bij de geboorte van een kind.
  Meer informatie
 • Wil je weten hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Meer informatie
 • Heb je vragen of wil je gebruikmaken van een keuzemogelijkheid? Neem dan contact op met onze Pensioendesk, telefoon (050) 52 25 020. Of stuur een e-mail naar deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl.

  Meer informatie