Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioen voor je partner

De pensioenregeling biedt standaard geen dekking voor partnerpensioen. Je kunt wel pensioen regelen voor je partner.

Kies jouw situatie voor meer informatie.

Je bent in dienst

De pensioenregeling biedt standaard geen dekking voor partnerpensioen. Je kunt wel kiezen voor Anw-pensioen. Als je overlijdt, betalen we tot de AOW-datum van je partner Anw-pensioen uit. Lees meer over Anw-pensioen.

Je bent uit dienst

Had je gekozen voor Anw-pensioen? Als je uit dienst gaat, stopt je deelname. Je betaalt ook geen premie meer.

Wil je toch pensioen regelen voor je partner? Dan kun je een deel van het ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Dit kan als je:

Je ouderdomspensioen valt door het uitruilen lager uit. Je partner ontvangt een partnerpensioen van 70% van het ouderdomspensioen na uitruil. Dit is na je overlijden. 

Kies je niet voor uitruil? Dan moet je partner hiervoor schriftelijk toestemming geven. 

Bijzonder partnerpensioen

Bijzonder partnerpensioen is een pensioen dat bedoeld is voor je ex-partner.

Ga je uit elkaar? Dan kan je ex-partner recht hebben op een bijzonder partnerpensioen. 

Hier heeft je ex-partner alleen recht op als:

  • de scheiding plaatsvindt als je uit dienst of met pensioen bent gegaan
  • én je een deel van je ouderdomspensioen hebt uitgeruild voor partnerpensioen