Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioenuitkering

Meer weten over je pensioenuitkering? Weten wat er in je Uniform Pensioenoverzicht staat? Of nieuwsgierig naar het pensioen dat je in een bepaald jaar opbouwt? 


Kies jouw onderwerp voor meer informatie.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Ben je in dienst in de recreatiesector? Bouw je pensioen op bij Pensioenfonds Recreatie? Dan ontvang je ieder jaar via de post je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

In je UPO lees je:

  • hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen je kunt opbouwen als je tot je 67e blijft werken in de sector 
  • extra uitleg over je pensioen. 

Arbeidsongeschiktheid

Ben je uit dienst of bouw je geen pensioen meer op wegens arbeidsongeschiktheid? Je ontvangt iedere vijf jaar je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat een overzicht van de pensioenaanspraken die je hebt opgebouwd toen je nog in dienst was. 

Jaaropgave

Ga je met pensioen? Je ontvangt ieder jaar je jaaropgave. Daarop staat een overzicht van de ontvangen pensioenuitkering van het vorige jaar.

Pensioenaangroei

Op je UPO zie je de pensioenaangroei van het afgelopen jaar. Het pensioen dat je dus in een bepaald jaar opbouwt.

Dit heet ‘factor A’. Hiermee kun je berekenen of je in een bepaald jaar premie mag aftrekken. Als je een pensioentekort hebt, mag je namelijk soms premie voor een lijfrenteverzekering aftrekken van je belastbaar inkomen.

De rekenregels van de Belastingdienst vind je op www.belastingdienst.nl

Daar vind je ook de rekenmodule 'Rekenprogramma Lijfrente'. 

Betaling pensioenuitkering

Vanaf je pensioendatum ontvang je van het pensioenfonds iedere maand een uitkering. Het bedrag wordt rechtstreeks op je bankrekening gestort.

Heb je ook via andere werkgevers pensioen opgebouwd? Heb je het pensioen niet overgedragen naar Pensioenfonds Recreatie? Dan ontvang je ook van andere pensioenfondsen een pensioenuitkering. 

Veranderingen in je privésituatie doorgeven

Bepaalde veranderingen in je privésituatie hebben gevolgen voor je pensioen. Daarom is het belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn. Geef het aan ons door:

  • als je gaat verhuizen in of naar het buitenland;
  • als je rekeningnummer verandert;
  • als je in het buitenland woont en gaat scheiden;
  • als je samenwoonde zonder getrouwd te zijn en nu uit elkaar gaat.


Geef veranderingen door met deze formulieren. 

AOW-uitkering

Je krijgt later van de overheid een AOW-uitkering. Dit is naast je pensioen van het pensioenfonds. Deze uitkering krijg je maandelijks op je rekening. 

Meer informatie over de AOW-leeftijd? De hoogte en opbouw van je AOW-uitkering?

Bezoek de site van de Sociale Verzekeringsbank. 

Belasting en emigreren

Emigreer je naar het buitenland? Dan kan de Belastingdienst je een aparte aanslag opleggen. Dit heet de conserverende aanslag.

Dit is onder andere het geval als je:

  • in Nederland pensioen hebt opgebouwd, of
  • recht hebt op voordeel uit een lijfrenteverzekering en de premies hiervoor via je inkomen zijn verrekend.


Bij emigratie wordt het fiscaal voordeel dat je hiervan had ‘onder voorbehoud’ teruggenomen.


De waarde van je pensioenrechten wordt bij je inkomen in box 1 geteld. Deze bijtelling wordt daarna verhoogd met de zogenaamde revisierente. Daardoor wordt je rentevoordeel gecompenseerd. 

Je hoeft deze conserverende aanslag niet meteen te betalen. Je kunt een uitstel van maximaal tien jaar aanvragen.

Wordt je pensioen in deze periode normaal afgehandeld? Dan kun je om kwijtschelding van de belastingschuld vragen.

Meer informatie?

Neem contact op met de Belastingdienst

Let op: als je overlijdt, kan de conserverende aanslag ook opgelegd worden aan je partner die het pensioen ontvangt en emigreert.