Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Samenwonen

Ga je binnenkort samenwonen? Dan verandert er niets voor je pensioen. Je kunt wel kiezen voor Anw-pensioen voor je partner.

Wie geldt als partner?

Voor het pensioenfonds is je partner degene met wie je:

Een gezamenlijke huishouding is vastgelegd bij de notaris in een samenlevingsovereenkomst. Je partner kan geen bloedverwant of aangetrouwde familie zijn. Denk hierbij aan je (schoon)vader of (schoon)dochter.

Anw-pensioen?

De pensioenregeling biedt standaard geen dekking voor partnerpensioen. Je kunt wel kiezen voor Anw-pensioen. Als je overlijdt, betalen we tot de AOW-datum van je partner Anw-pensioen uit.

Anw-pensioen moet je zelf kiezen. Ga je samenwonen met je partner? Dan heb je drie maanden de tijd om je aan te melden.

Lees meer over Anw-pensioen.