Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Scheiden

Gaat u scheiden? Of woonde u samen en gaat u uit elkaar? Dan moet u ook afspraken maken over uw pensioen.

Kies uw situatie voor meer informatie.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap?

Dan maakt u samen afspraken over het pensioen dat u tot het einde van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Pensioen eerlijk delen

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het pensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Dit eerlijk delen van het pensioen heet 'verevening'. Kiest u voor deze verdeling? Dan ontvangt uw ex-partner een eigen pensioen. Uw pensioenuitkering wordt hierdoor lager.

2. Andere afspraken over de verdeling van uw pensioen

U mag samen uw partner ook iets anders afspreken. U moet uw afspraken wel vastleggen in een echtscheidingsconvenant of notariële akte. U kunt deze afspraken ook vooraf in uw huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen.

Wilt u het pensioen - en het eventuele prepensioen - met uw ex-partner delen? Dan moet u dit binnen twee jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds melden.

Gebruik hiervoor het formulier Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Woonde u samen?

U kunt uw pensioen niet altijd eerlijk delen. Dit is namelijk niet mogelijk voor ex-partners die ongehuwd samenwoonden. Ook niet als er een notarieel samenlevingscontract was afgesloten. Meld uw partner wel af bij het pensioenfonds.

Woont u in het buitenland?

Woont u in het buitenland en stopt uw relatie?

Neem altijd contact op met het pensioenfonds.

Bijzonder partnerpensioen

Als u overlijdt, kan uw ex-partner een deel van het partnerpensioen krijgen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt ook als u samenwoonde.

Het bijzonder partnerpensioen geldt alleen als u:

  • vóór de scheiding uit dienst of met pensioen ging
  • én u op dat moment koos voor het inruilen van een deel van uw ouderdomspensioen voor partnerpensioen. 

Wilt u meer informatie?

Met vragen over uw pensioen kunt u terecht bij de Pensioendesk.

Kijk voor meer informatie over scheiden op de website van de Rijksoverheid.