Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Scheiden

Ga je scheiden? Of woonde je samen en ga je uit elkaar? Dan moet je ook afspraken maken over je  pensioen.

Kies jouw situatie voor meer informatie.

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap?

Dan maak je samen afspraken over het pensioen dat je tot het einde van je huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Pensioen eerlijk delen

Je ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het pensioen dat je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Dit eerlijk delen van het pensioen heet 'verevening'. Kies je voor deze verdeling? Dan ontvangt je ex-partner een eigen pensioen. Je pensioenuitkering wordt hierdoor lager.

2. Andere afspraken over de verdeling van je pensioen

Je mag samen met je partner ook iets anders afspreken. Je moet je afspraken wel vastleggen in een echtscheidingsconvenant of notariële akte. Je kunt deze afspraken ook vooraf in je huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen.

Wil je het pensioen – en het eventuele prepensioen – met je ex-partner delen? Dan moet je dit binnen twee jaar na je scheiding bij het pensioenfonds melden.

Gebruik hiervoor het formulier Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Woonde je samen?

Je kunt je pensioen niet altijd eerlijk delen. Dit is namelijk niet mogelijk voor ex-partners die ongehuwd samenwoonden. Ook niet als er een notarieel samenlevingscontract was afgesloten. Meld je partner wel af bij het pensioenfonds.

Woon je in het buitenland?

Woon je in het buitenland en stopt je relatie?

Neem altijd contact op met het pensioenfonds.

Bijzonder partnerpensioen

Als je overlijdt, kan je ex-partner een deel van het partnerpensioen krijgen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Dit geldt ook als je samenwoonde.

Het bijzonder partnerpensioen geldt alleen als je vóór de scheiding uit dienst of met pensioen ging.

Wil je meer informatie?

Met vragen over je pensioen kun je terecht bij de Pensioendesk.

Kijk voor meer informatie over scheiden op de website van de Rijksoverheid.