Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Tabel en grafiek van de dekkingsgraad

aug-18sep-18okt-18nov-18dec-18jan-19feb-19mrt-19apr-19mei-19jun-19jul-19
Beleidsdekkingsgraad 98,7%98,8%98,7%98,6%98,3%98,0%97,9%97,9%97,9%97,7%97,6%97,4%
Huidige dekkingsgraad 98,6%100,1%97,8%97,6%94,8%97,0%97,9%97,7%98,6%96,1%95,9%96,1%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,1%104,1%104,1%104,1%104,1%104,1%104,1%104,1%104,1%104,1%104,1%104,1%

 

Iedere maand bepalen we hoeveel geld we in kas moeten hebben om de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Daarvoor gebruiken we verschillende hulpmiddelen. We hebben vanaf oktober 2016 twee nieuwe modellen gebruikt. Dit zijn de AG Prognosetafel van 2016 en het nieuwe model voor ervaringssterfte. Uit deze modellen bleek dat we minder geld in kas hoeven te hebben dan we dachten. Daardoor stijgt de dekkingsgraad een beetje.