Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Trouwen, partnerregistratie of samenwonen

Gaat u trouwen? Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Of samenwonen nadat u met pensioen bent gegaan? Dan heeft uw partner bij uw overlijden géén recht op een partnerpensioen.

U hoeft uw partner daarom niet bij het pensioenfonds aan te melden. Uw pensioenuitkering verandert niet.

AOW

Trouwen of geregistreerd partnerschap heeft wél gevolgen voor uw AOW-uitkering. Twee situaties zijn mogelijk:

1. Uw partner ontvangt ook AOW

  • u krijgt voortaan beide een AOW-uitkering voor gehuwden. Deze uitkering is lager dan de uitkering voor ongehuwden. 

2. Uw partner ontvangt nog geen AOW

  • uw AOW-uitkering kan worden verhoogd. Het wordt dan een AOW-uitkering met toeslag. Bij een partner met een eigen inkomen kan deze toeslag worden verlaagd. 
  • Bent u op of na 1 januari 1950 geboren? Dan wordt uw AOW-uitkering niet verhoogd.