Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Trouwen, partnerregistratie of samenwonen

Ga je trouwen? Ga je een geregistreerd partnerschap aan? Of samenwonen nadat je met pensioen bent gegaan? Dan heeft je partner bij je overlijden géén recht op een partnerpensioen.

Je hoeft je partner daarom niet bij het pensioenfonds aan te melden. Je pensioenuitkering verandert niet.

U hoeft uw partner daarom niet bij het pensioenfonds aan te melden. Uw pensioenuitkering verandert niet.

AOW

Trouwen of geregistreerd partnerschap heeft wél gevolgen voor je AOW-uitkering. Twee situaties zijn mogelijk:

1. Je partner ontvangt ook AOW

Jullie krijgen voortaan beiden een AOW-uitkering voor gehuwden. Deze uitkering is lager dan de uitkering voor ongehuwden.

2. Je partner ontvangt nog geen AOW

Je AOW-uitkering kan worden verhoogd. Het wordt dan een AOW-uitkering met toeslag. Bij een partner met een eigen inkomen kan deze toeslag worden verlaagd.

Bent je op of na 1 januari 1950 geboren? Dan wordt je AOW-uitkering niet verhoogd.