Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Van baan veranderen

Verander je van baan? Dan verandert er ook wat voor je pensioen. Wat moet je regelen?

Kies jouw situatie voor meer informatie.

Ga je in de recreatiesector werken?

Ga je binnen de sector recreatie werken? En heb je bij je vorige werkgever, buiten deze sector, ook pensioen opgebouwd? Dan kun je de waarde van dit opgebouwde pensioen overdragen naar onze pensioenregeling. Dit noemen we waardeoverdracht.

Bij de startbrief van het pensioenfonds ontvang je hiervoor een formulier 'Aanvraag Waardeoverdracht'. Nadat je in dienst bent gekomen, vraag je hiermee waardeoverdracht bij ons aan.

Je eerste baan
Kom je binnen de recreatiesector werken? En is je werkgever aangesloten bij Pensioenfonds Recreatie? Dan bouw je vanaf je 21e pensioen op. Dit gebeurt automatisch. Hiervoor hoef je zelf niets te regelen. Ieder jaar ontvang je een Uniform Pensioenoverzicht met informatie over het pensioen dat je opbouwt. Als je vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.

Aanmelden Anw-pensioen
Wist je dat je extra pensioen voor je partner kunt regelen? Als je nieuw in dienst bent en je neemt deel aan de pensioenregeling, dan kun je je aanmelden voor Anw-pensioen. Meer informatie over Anw-pensioen lees je hier.

Verander je binnen de recreatiesector van werkgever?

Verander je binnen de recreatiesector van werkgever? En is je nieuwe werkgever ook aangesloten bij Pensioenfonds Recreatie? Dan blijf je pensioen opbouwen bij dit pensioenfonds. Je hoeft zelf niets te regelen.

Aanmelden Anw-pensioen
Wist je dat je extra partnerpensioen kunt regelen? Als je binnen de recreatiesector verandert van werkgever en deze neemt deel aan de pensioenregeling, dan kun je je aanmelden voor Anw-pensioen. Meer informatie over Anw-pensioen lees je hier.

Let op: heb je je via je vorige werkgever aangemeld voor Anw-pensioen? Je moet je dan opnieuw aanmelden.

Ga je buiten de recreatiesector werken?

Ga je buiten de sector recreatie werken? Dan moet je een besluit nemen over je pensioen bij ons pensioenfonds.

We bieden twee mogelijkheden:

1. Je laat je pensioen 'staan'

De opbouw van je pensioen bij ons pensioenfonds stopt. Vanaf de pensioendatum in je pensioenregeling krijg je van ons een pensioenuitkering.

2. Je neemt je pensioen mee

Ga je buiten de sector recreatie werken? Neem je pensioen dan mee naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Je nieuwe pensioenfonds moet een waardeoverdracht aanvragen.

Controleer de dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe 'gezonder' de financiële situatie. Waardeoverdracht kan alleen als bij beide fondsen de dekkingsgraad 100% of meer is. Is dat niet het geval? Vraag dan toch alvast waardeoverdracht aan.