Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Verhuizen

Verhuis je binnenkort? Dat hoef je niet door te geven aan het pensioenfonds. De administratie van het pensioenfonds is gekoppeld aan de Basisregistratie Personen (BRP).

Zo hebben wij altijd je meest recente gegevens. Je moet wel zelf je adreswijziging doorgeven aan je gemeente.

Verhuis je binnen of naar Nederland?

Dit hoef je niet door te geven aan het pensioenfonds. De administratie van het pensioenfonds is gekoppeld aan de Basisregistratie Personen (BRP). Zo hebben wij altijd je meest recente gegevens. Je moet wel zelf je adreswijziging doorgeven aan je gemeente.

Verhuis je in het buitenland?

Geef je nieuwe adres door aan de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Wij ontvangen dan automatisch je nieuwe adresgegevens.

Verhuis je naar het buitenland?

Uw nieuwe buitenlandse adres moet u doorgeven aan de RNI. Laat u ook uitschrijven bij uw gemeente. Wij ontvangen uw nieuwe adres dan automatisch via de RNI.

Verandert je postadres?

Verandert niet je woonadres, maar alleen je postadres? Dit geef je zelf door aan het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier 'Verandering postadres'.