Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Verhuizen

Als u verhuist, hoeft u dat niet zelf aan het pensioenfonds door te geven. Onze administratie is namelijk gekoppeld aan de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Hierdoor hebben wij altijd uw actuele adres. U moet uw nieuwe adres wel aan uw eigen gemeente doorgeven.

Uw nieuwe buitenlandse adres moet u doorgeven aan de RNI

Woont u buiten Nederland? Dan is het wel nodig dat u uw nieuwe adres doorgeeft aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Laat u ook uitschrijven bij uw gemeente. Wij ontvangen uw nieuwe adres dan automatisch via de RNI.

Uw nieuwe postadres moet u aan ons doorgeven

Misschien verandert uw woonadres niet, maar uw postadres wel. U moet uw nieuwe postadres dan aan het pensioenfonds doorgeven.

Gebruik hiervoor het formulier 'Verandering postadres'.