Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Wat is pensioen?

In Nederland werk je tot een bepaalde leeftijd. Daarna ga je 'met pensioen'. Ook dan is er een inkomen nodig. Pensioen kan uit drie onderdelen bestaan. Het 'Pensioenhuis'.

Meer weten? Kies een onderwerp.

Overheidspensioen: de AOW

Het AOW-pensioen (kort: AOW) is een basispensioen. Dit is de basis, de begane grond, van je totale pensioen. 

Iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft, krijgt later een AOW-pensioen van de overheid. 

Wanneer het AOW-pensioen ingaat, hangt af van je geboortedatum.

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog.

Meer informatie?

Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Collectief pensioen

De meeste werknemers krijgen daarnaast via hun werkgever aanvullend pensioen. Dit krijg je bovenop de AOW. Voor dat pensioen bouw je nu al iedere maand een beetje op bij Pensioenfonds Recreatie. Dat pensioen betalen wij als je met pensioen gaat.

Individueel pensioen

Zijn de begane grond en de eerste verdieping samen niet voldoende? Dan kun je zelf zorgen voor nog een verdieping. Je kunt zelf ook bedragen voor je pensioen opzij zetten (eigen pensioenvoorzieningen). Denk hierbij aan spaargeld, een levensverzekering of overwaarde op een koophuis.

Deze voorzieningen regel je zelf. Dit kan niet via het pensioenfonds.