Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Werknemer aan- of afmelden

Het aan- of afmelden van werknemers regelt u snel en overzichtelijk online in het werkgeversportaal.

Meer weten? Kies een onderwerp. 

Wanneer aanmelden?

U meldt een werknemer aan als sprake is van:

 • een gezagsverhouding;
 • een arbeidsverrichting; en
 • een loon. 

Aanmelden bij het pensioenfonds

Elke nieuwe werknemer met een contract moet worden aangemeld bij het pensioenfonds. De duur van dit contract of het aantal te werken uren per week maken niet uit.

Dit gebeurt automatisch wanneer u de loonaangifte verstuurt. De te betalen premie wordt berekend op basis van uw gegevens uit de loonaangifte in het werkgeversportaal. Op basis daarvan ontvangt u ook de rekening. 

Uitgesloten van deelname zijn:

 • werknemers jonger dan 21 jaar;
 • werknemers ouder dan 67 jaar; of
 • tijdelijke krachten zonder arbeidscontract, zoals uitzendkrachten of stagiaires.     

Een werknemer start met het opbouwen van ouderdomspensioen wanneer hij of zij 21 jaar wordt. 

Wanneer afmelden?

Een werknemer moet na het beëindigen van het dienstverband worden afgemeld.

Dit geeft u aan met een 'einde inkomstenverhouding' op de loonaangifte. 

De te betalen of te ontvangen premie wordt automatisch berekend en verwerkt in de nota.

Komt een werknemer in de WIA terecht en een ontvangt hij/zij een WIA-uitkering? U moet dit ook bij het pensioenfonds melden. 

Medewerkers aan- of afmelden voor de 9⁺-regeling

Voor het aan- en afmelden voor de 9+-regeling kunt u dit formulier gebruiken. Om een medewerker aan of af te melden heeft u een speciaal voor deze regeling afgesloten contract nodig. We ontvangen het formulier graag in onderstaande gevallen:

 • Als u een werknemer wilt aanmelden voor deze regeling.
 • Als uw werknemer door gewijzigde loongegevens niet meer onder deze regeling valt.

Let op: Het formulier hoeft niet ingevuld te worden als uw werknemer uit dienst gaat.

Is uw werknemer premieplichtig?

Deelname aan de bedrijfstakregelingen is verplicht voor iedereen die op arbeidsovereenkomst werkzaam is in deze sector.

Soms is geen sprake van premieplicht, bijvoorbeeld bij: 

 • een stageovereenkomst; of 
 • een directeur-grootaandeelhouder. 

Is uw werknemer premieplichtig? Vul het vragenformulier premieplicht in en stuur het op. Wij toetsen het formulier aan het pensioenreglement en informeren u verder. 


Werknemers informeren over waardeoverdracht

Informeer werknemers bij indiensttreding of vertrek over de mogelijkheid van waardeoverdracht van eerder opgebouwde pensioenrechten.

Waardeoverdracht?

Waardeoverdracht is het inbrengen van eerder opgebouwde pensioenrechten in de huidige pensioenregeling.

 • Het pensioenfonds gaat na hoeveel pensioen bij voorgaande pensioenfondsen is opgebouwd.
 • Zodra de waarde bekend is, maakt het pensioenfonds een offerte voor waardeoverdracht.
 • Gaat de werknemer akkoord met de offerte? Dan regelt het pensioenfonds de overdracht. 

Binnen 6 maanden

Een waardeoverdracht moet binnen zes maanden na indiensttreding door de werknemer zelf worden aangevraagd bij het pensioenfonds. Bij een tijdelijke stop op waardeoverdrachten wegens de financiële situatie van het pensioenfonds, is deze termijn langer.