Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Wezenpensioen

Als je overlijdt, hebben je kinderen recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op je overlijden. Het loopt door tot je kind 18 jaar wordt. Studerende kinderen hebben tot maximaal hun 27ste recht op wezenpensioen. 

  • Het wezenpensioen bedraagt 14% van het te bereiken ouderdomspensioen.
  • Bij meer dan vijf kinderen wordt het wezenpensioen over alle kinderen verdeeld.
  • Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld.
  • Ieder kind krijgt dan 28% van het ouderdomspensioen.

Bij de berekening van het wezenpensioen gaat het pensioenfonds uit van het pensioen op 67-jarige leeftijd. Eerder met pensioen gaan heeft hier geen invloed op.