Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Wijzigen bedrijfsgegevens

Veranderen uw bedrijfsgegevens of die van uw contactpersoon? Geef deze wijzigingen zo snel mogelijk door via het werkgeversportaal. 

Verandert de bedrijfsnaam, de rechtspersoon of het vestigingsadres van uw onderneming?

Neem contact met ons op.

Nieuw bedrijf: aansluiting bij het pensioenfonds

U bent als werkgever binnen de recreatiebranche wettelijk verplicht uw werknemers bij het pensioenfonds aan te melden.

Is uw bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan ontvangt u een bedrijfsonderzoek van het pensioenfonds. Op basis hiervan bepalen wij of u onder de verplichtstelling valt.

In sommige gevallen is vrijstelling mogelijk.

Einde bedrijf of geen werknemers meer

Houdt uw bedrijf op te bestaan? Dan ontvangen wij - zodra u bent uitgeschreven - bericht van de Kamer van Koophandel.

Blijft uw bedrijf bestaan, maar zonder werknemers? Geef dan via het werkgeversportaal aan dat uw werknemers uit dienst zijn.

Vervolgens ontvangt u een formulier 'Verklaring geen personeel'. Als u dit ingevuld en ondertekend naar ons terugstuurt, leggen wij vast dat u geen werknemers meer heeft. 

U blijft als werkgever bij het pensioenfonds geregistreerd. Zo houden wij de sector goed in beeld. U betaalt vanaf dat moment natuurlijk geen pensioenpremie meer.