Overslaan en naar inhoud gaan

Z-score en performancetoets 2020


Wat zegt de Z-score over ons beleggingsrendement? En wat is een performancetoets? Lees hier de antwoorden.

‘Performance’ beleggingen en verplichte aansluiting bij pensioenfonds

Werkgevers in de recreatiebranche, zwembaden en -scholen sluiten verplicht aan bij Pensioenfonds Recreatie. Ons fonds is een zogenoemd ‘verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds’. 

Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Een onderneming kan vrijstelling vragen én krijgen. De onderneming hoeft zich dan niet aan te sluiten bij ons pensioenfonds. Dan moet daar dus een goede reden voor zijn. Die redenen staan in de Wet Bpf 2000, in het vrijstellings- en boetebesluit.

Prestatie op gebied van beleggingen

Een van die redenen kan de prestatie (ook wel performance) op het gebied van beleggingen zijn. Die prestatie moet boven een bepaalde grens zitten. Dat staat ook in de wet. 

Presteert een pensioenfonds met zijn beleggingen onder die grens? Dan kan een onderneming dus vrijstelling vragen. De pensioenregeling waar de onderneming wél bij aansluit moet dan wel beter zijn dan onze pensioenregeling.

Vergelijking écht rendement en normportefeuille

We moeten dus bekijken of onze prestaties op het gebied van beleggingen boven die wettelijke grens liggen. Dat doen we aan de hand van een normportefeuille. 

In een normportefeuille zitten geen echte beleggingen. Het is meer een soort voorbeeld of doel. Onze vermogensbeheerders proberen het beter te doen dan de norm. Achteraf kunnen wij het rendement van onze echte beleggingen vergelijken met het rendement van de normportefeuille. Zo kunnen wij laten zien of wij verstandig beleggen. 

Wat is een Z-score?

Dit doen we door elk jaar de Z-score van ons fonds te bepalen. We vergelijken dan het échte rendement van het pensioenfonds met het rendement van de normportefeuille. Vervolgens bekijken we de samenstelling van ons belegde vermogen. Daarbij kijken we vooral naar de verhouding tussen obligaties en aandelen. 

Uit die verhouding komt een getal (een factor). We delen het verschil tussen ons rendement en het rendement van de normportefeuille door dat getal. Dat is onze Z-score in een bepaald jaar.

Wat is een performancetoets?

Maar beleggen is een zaak van de langere termijn. Daarom tellen we de Z-scores van 5 jaar bij elkaar op. En die delen we door de wortel van 5. Dit noemen we de ‘de ongecorrigeerde performancetoets’. In de Wet Bpf 2000 staat dat wij bij die uitkomst 1,28 moeten optellen. En de uiteindelijke uitkomst van de gecorrigeerde performancetoets moet positief zijn.

 

De uitkomst van de Performancetoets over 2020 is positief. Ondernemingen kunnen dus in 2021 niet verzoeken om vrijstelling op basis van deze toets.

JaarZ-scoreOngecorrigeerde
Performancetoets (5 jaar) 
Gecorrigeerde
Performancetoets (5 jaar)
2020-0,750,762,04
2019-0,430,802,08
2018-0,111,332,61
2017-0,082,173,45
20163,062,073,35