Overslaan en naar inhoud gaan

Informatie over de ambtshalve nota


U heeft zojuist een geschatte (ambtshalve) nota van ons ontvangen. Wij hebben een geschatte nota gestuurd omdat de loongegevens in onze administratie niet volledig zijn. Dit kan over periode 3 (maart) en periode 1 en 2 (januari en februari) 2021 zijn. Maar ook over 2020 of voorgaande jaren. Hieronder leest u meer over hoe u de ontbrekende gegevens kunt controleren en aanleveren.

 • Heeft u een administrateur gemachtigd om loongegevens aan te leveren?
  Neemt u dan contact op met uw administrateur. Hij of zij kan voor u controleren welke gegevens er nog ontbreken.
 • Leverde u altijd zelf loongegevens aan, maar heeft u vanwege de upa een administrateur gemachtigd?
  Dan kan alleen uw administrateur nog loongegevens voor u aanleveren en controleren.
 • Levert u zelf loongegevens aan?
  Volg dan onderstaande stappen.

Let op: zijn de loongegevens na 6 mei 2021, of nog niet aangeleverd? De nota is opgemaakt met de gegevens die op deze datum bekend zijn. Loongegevens die hierna zijn aangeleverd worden verwerkt op de nota die u in juni van ons ontvangt. Mogelijk wilt u controleren of alle gegevens alsnog volledig zijn aangeleverd. Doorloopt u dan onderstaande stappen.

Stap 1. Controleer de gegevens over 2020

Controleer eerst of alle loongegevens over 2020 volledig zijn en of iedereen nog in dienst is in 2021:

 • Voor 2020 gaat u naar het Werkgeversportaal.
 • Log in en klik in het tabblad ‘Werknemers’ op 'Maak overzicht werknemers’. Vervolgens kunt u binnen enkele minuten onder 'Downloads' een Excel-bestand openen met de ontbrekende gegevens.
 • Hier ziet u voor welke werknemers gegevens ontbreken.
 • Lever de ontbrekende gegevens vervolgens aan middels een correctie loonaangifte. 
 • Is een werknemer niet meer in dienst? Lever dan een correctie loonaangifte in met daarin de uitdienstdatum

Stap 2. Controleer de upa voor 2021

Controleer of de upa is aangeleverd en verwerkt via ‘Status Pensioenaangifte’. 

Stap 3. Maak een uitdraai uit uw salarispakket

Maak een uitdraai uit uw salarispakket om te controleren of u alle gegevens heeft aangeleverd. Heeft u hierover vragen? Neemt u dan contact op met uw salarispakketleverancier.

Stap 4. Ontbrekende gegevens? 

Levert u voor eventueel ontbrekende gegevens een aanvullende aangifte of een tijdvakcorrectie aan. Heeft u ook gegevens doorgegeven over 2020 of eerder? Houdt u er dan rekening mee dat de verwerking van deze gegevens maximaal 24 uur duurt.