Overslaan en naar inhoud gaan

Wat betekent het pensioenakkoord voor het pensioen? 


Het nieuwe pensioenakkoord: de Nederlandse pensioenwereld staat voor een enorme verandering. Er komt een nieuw pensioenstelsel. U vraagt zich misschien af wat dat voor u of uw werknemers betekent. Nou, voorlopig nog even niets. De regels moeten uiterlijk 1 januari 2026 zijn ingevoerd. 

Dat lijkt nog ver weg, maar in de pensioenwereld is vijf jaar kort. Bovendien mogen pensioenfondsen ook eerder over naar de nieuwe regels. Die keuze maken we samen met de werkgevers en de werknemers in de sector. Die zijn namelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling.

Wat al wel duidelijk is, is dat het nieuwe pensioenstelsel erg gaat lijken op al bestaande DC-regelingen, ook wel beschikbare premieregelingen genoemd. Deelnemers in die regelingen bouwen niet zozeer een pensioen op, maar een pensioenkapitaal. Vanaf de pensioendatum wordt dit pensioenkapitaal gebruikt om een vast of variabel pensioen uit te betalen. 

Wij vinden communicatie met u hierover erg belangrijk. We zullen u daarom regelmatig op allerlei manieren op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

De regels voor pensioen gaan veranderen, omdat het een aantal problemen oplost. Een belangrijk probleem is dat de pensioenen nu al enige jaren niet geïndexeerd kunnen worden, ook niet als het goed gaat met de economie. De huidige regels van de overheid en De Nederlandsche Bank laten dat niet toe. 

Veranderingen door het nieuwe pensioenstelsel

Een aantal onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel ligt voor uw werknemers al vast. We noemen ze kort: 

Bedrag ineens op pensioendatum

Uw werknemers krijgen de mogelijkheid om op de pensioendatum in één keer maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen op te nemen (Lumpsum). Wanneer dit ingaat, is nog niet helemaal zeker. Men koerst op 1 januari 2023. Wij houden dit voor u in de gaten en zullen uw werknemers die het betreft hierover informeren zodra wij meer weten.

Partnerpensioen verandert

Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen die voor iedereen gelijk is. In het kort: overlijdt uw werknemer voor pensioendatum? Dan krijgt de partner maximaal 50% van het salaris. Overlijdt uw werknemer na de pensioendatum, dan hangt de hoogte van het partnerpensioen af van het aantal dienstjaren. Op dit moment is het partnerpensioen nog als volgt geregeld: wanneer uw werknemer overlijdt op het moment dat deze in loondienst is, ontvangt de partner partnerpensioen. Dat is 57% van het ouderdomspensioen dat deze werknemer had gekregen als hij tot zijn pensioen was blijven werken. Werkgevers en werknemers in de sector moeten hierover dus nieuwe afspraken gaan maken. 

Pensioen beweegt mee met de economie

De pensioenen gaan meebewegen met de economie. Ze gaan omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat. Dat geldt vooral voor de inschatting van het pensioen van werkenden. Hoe jonger de deelnemer, hoe meer deze inschatting zal gaan schommelen. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen, maar zal van jaar tot jaar wel veranderen. 

Ieder jaar inschatting hoogte pensioen

Ook ziet iedereen straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is; de pensioenpot. We maken dan ieder jaar een inschatting van het pensioen dat iedereen later kan verwachten. 

Hoe gaat het verder? 

  • Stap 1 Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer het voorstel goedkeuren, gaat de nieuwe pensioenwetgeving in. Naar verwachting is dat 1 januari 2022.
  • Stap 2 Vanaf dan maken werkgevers en werknemers in de sector afspraken met elkaar over de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. De voorbereidingen hiervoor zullen al in 2021 gaan starten.  
  • Stap 3 Uiterlijk 1 januari 2026 moeten pensioenfondsen klaar zijn om de nieuwe pensioenregeling in te voeren. Maar eerder kan dus ook. Vanaf dat moment kunt u zien wat dit voor het pensioen van uw werknemers betekent.