Overslaan en naar inhoud gaan

Verplichtstelling

Organisaties voor werkgevers- en werknemers binnen de zwembad- en recreatiebranche hebben afspraken gemaakt over één pensioenregeling. Deze geldt voor alle werknemers binnen de sector. Zo worden risico’s beperkt en kosten gedeeld. Eén pensioenregeling voor de hele branche is bovendien wel zo duidelijk. 

Hoort u bij ons pensioenfonds?

De overheid kan een pensioenregeling verplicht maken. Onze pensioenregeling is ook verplicht. Bent u een werkgever in de zwembad- en recreatiebranche, dan bent u verplicht om uw werknemers bij ons aan te melden. 

In de verplichtstelling (pdf) staan alle bedrijfsactiviteiten die onder de verplichtstelling vallen. Als wij verwachten dat een bedrijf onder onze verplichtstelling valt, sturen we een uitnodiging voor een bedrijfsonderzoek

Verblijfsrecreactie

Als de omzet uit verblijfsrecreatie minimaal 50% van uw totale omzet is valt uw bedrijf onder de verplichtstelling. Is de omzet lager maar horen uw werknemers niet bij een ander pensioenfonds? Dan geldt de verplichtstelling ook voor uw bedrijf. Maar dan alleen voor uw werknemers die actief zijn in de verblijfsrecreatie. 

Zwembaden

Zwembaden en zwemscholen met een zwembad groter dan 125m2 en een omzet uit het zwembad dat minimaal 50% is van uw totale omzet vallen onder de verplichtstelling. Gebruikt u voor zwemles alleen een kleiner zwembad en is het grote zwembad alleen voor diplomazwemmen? Dan hoeft uw bedrijf niet verplicht aan te sluiten. 

Sociaal Fonds KIKK Recreatie

Het Sociaal Fonds KIKK is geen onderdeel van Pensioenfonds Recreatie. KIKK zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden en opleidings- en (door)ontwikkelmogelijkheden in de sector. KIKK recreatie financiert, subsidieert en ontwikkelt activiteiten die daarop gericht zijn. Denk hierbij aan de cao recreatie, trainingen en diverse HR tools.

KIKK recreatie is een handelsmerk van de Stichting Sociaal Fonds Recreatie en vertegenwoordigt de sectoren verblijfsrecreatie (campings, bungalowparken en groepsaccommodaties). Als uw bedrijf onder de verplichtstelling valt, betaalt u in de meeste gevallen ook premie aan KIKK recreatie. 

Meer informatie vindt u op de site van KIKK recreatie.

Soms geven we vrijstelling

In sommige situaties geven we vrijstelling. Een paar voorbeelden:

  • Er was al een zelfde soort of betere pensioenregeling vóórdat uw bedrijf onder onze verplichtstelling viel.
  • Uw bedrijf is onderdeel geworden van een concern waar al een pensioenregeling is.
  • Uw bedrijf heeft een eigen bedrijfs-cao met een pensioenregeling.

Alle voorwaarden vindt u in het Vrijstellings- en boetebesluit.

Meer informatie of vrijstelling aanvragen? Neem dan contact met ons.