Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Anw-pensioen

Een overlijden is altijd een vervelende gebeurtenis. Het is dan prettig als je alles financieel goed geregeld hebt. Overlijd je? De pensioenregeling biedt standaard een dekking voor partnerpensioen aan. Een extra uitkering voor je partner regelen? Kies dan voor Anw-pensioen van Pensioenfonds Recreatie.

Wat is Anw-pensioen?

Anw-pensioen van Pensioenfonds Recreatie

Je kunt bij ons kiezen voor Anw-pensioen. Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden. Het belangrijkste voordeel van deze verzekering is dat je partner na je overlijden een extra uitkering ontvangt. Het belangrijkste nadeel is dat de verzekering loopt tot AOW-leeftijd en niet levenslang. Het maakt niet uit of je partner wel of geen recht heeft op een Anw-uitkering van de overheid. Lees meer over het Anw-pensioen in ons reglement Anw-pensioen (pdf).

Anw-uitkering van de overheid

Als je overlijdt, kan je partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Dit is vaak niet het geval. Of misschien is de Anw-uitkering niet hoog genoeg.

Heeft mijn partner recht op Anw-uitkering van de overheid?

Past Anw-pensioen bij mijn persoonlijke situatie?

Niet voor iedereen is een vrijwillig Anw-pensioen een goede keuze. Gebruik onze test om te checken of Anw-pensioen past bij jouw persoonlijke situatie. Heb je hulp nodig bij je keuze? Neem contact met ons op.

Past Anw-pensioen bij mijn persoonlijke situatie? 

Let op: heb je zelf al ergens anders een ‘Anw-hiaatverzekering’ afgesloten? Dan kan je niet meer voor Anw-pensioen kiezen bij Pensioenfonds Recreatie. Je kunt dit maar op één plek kiezen.

Hoeveel premie moet ik betalen?

Bereken je premie met onze rekentool (download Excel). Let op: de premie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, omdat de premie afhangt van je leeftijd. Bekijk ook het overzicht (pdf) met de premies per leeftijd.

Wat betekent Anw-pensioen voor mijn pensioenopbouw?

Als je kiest voor Anw-pensioen, dan bouw je jaarlijks iets minder pensioen op. Dit komt omdat jouw werkgever wettelijk verplicht is om je eigen bijdrage voor Anw-pensioen van je pensioengevend salaris af te trekken. Met andere woorden: het pensioengevend salaris is iets lager dan wanneer je niet zou hebben gekozen voor Anw-pensioen. Hierdoor is de opbouw ook iets minder.

Je kunt kiezen voor een verzekerd percentage van 25, 50, 75 of 100%. Hoe hoger het verzekerd bedrag, hoe lager de pensioenopbouw. Het gaat om relatief lage bedragen, namelijk tussen de 1 en 10 euro bruto per jaar. Bekijk de tabel om te zien hoeveel lager je pensioenopbouw is (pdf).

Hoe kan ik me aanmelden voor Anw-pensioen?

Kies je voor Anw-pensioen? Geef dit dan binnen vijf maanden na de start van je nieuwe baan door aan je werkgever. Vul samen met je partner het aanmeldformulier in en lever dit in bij je werkgever. Je werkgever meldt jou aan bij Pensioenfonds Recreatie. 

Kies je nu niet voor Anw-pensioen?

Later kun je je aanmelden als je: 

 • Een partner krijgt.
 • Een kind hebt gekregen.
 • Opnieuw pensioen gaat opbouwen bij Pensioenfonds Recreatie. Bijvoorbeeld nadat je uit dienst bent gegaan en opnieuw in de sector recreatie gaat werken.

Je hebt dan vijf maanden de tijd om de keuze voor het Anw-pensioen door te geven. 

Hoe kan ik me afmelden voor Anw-pensioen?

Afmelden kan altijd. Je kunt je afmelden door het afmeldformulier in te vullen en in te leveren bij je werkgever. Let op: je partner moet ook het formulier ondertekenen.

Je werkgever stuurt jouw afmelding naar Pensioenfonds Recreatie. Je afmelding moet voor de eerste van de maand bij ons binnen zijn. Je betaalt dan ook geen premie meer. Je betaalt ook niet meer voor het Anw-pensioen als je:

 • Geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds Recreatie. bijvoorbeeld als je uit dienst bent. Of wanneer je met pensioen gaat.
 • Gaat scheiden. Als je samenwoonde met je partner en niet getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, moet je zelf aan je werkgever doorgeven dat je partner en jij uit elkaar zijn. 
 • Overlijdt.
 • Partner de AOW-leeftijd bereikt. 

Hoe kan ik de hoogte van het Anw-pensioen veranderen?

Heb je gekozen voor Anw-pensioen, maar nog niet voor het maximale bedrag? Dan mag je het bedrag verhogen binnen drie maanden nadat je een kind hebt gekregen.

Je mag één keer per jaar per 1 januari het Anw-pensioen verlagen. Je betaalt dan minder premie, maar je partner krijgt minder Anw-pensioen nadat je overlijdt.

Je kunt de hoogte van je Anw-pensioen wijzigen door het formulier in te vullen en in te leveren bij je werkgever. Let op: je partner moet hiervoor ook toestemming geven. Als we de pensioenen verhogen met een toeslag, verhogen we ook het ingegane Anw-pensioen. Mochten we de pensioenen in de toekomst moeten verlagen, dan verlagen we ook het ingegane Anw-pensioen. 

Wat betekent het voor mijn Anw-pensioen als ik ziek word?

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid gelden er mogelijk aanvullende voorwaarden voor het Anw-pensioen. Zo heeft je partner geen recht op Anw-pensioen als je overlijdt binnen 1 jaar na aanmelding, als:

 • het overlijden het gevolg is van een al bestaande ziekte; en
 • je hiervan op de hoogte was op het moment van aanmelden.

Ben je ziek of (deels) arbeidsongeschikt? Kijk hieronder welke situatie voor jou geldt.

 1. Je was in 2016 al arbeidsongeschikt en je bent nu niet meer aan het werk.

  Dan geldt voor jou een overgangsregeling. Als je overlijdt, heeft je partner recht op partnerpensioen volgens de regeling die gold tot en met 31 december 2016.

  Op je laatste Uniform Pensioen Overzicht (UPO) zie je hoeveel je partner ongeveer krijgt. Je kunt niet kiezen voor Anw-pensioen. Alleen mensen die werken, kunnen zich aanmelden.
   

 2. Je was in 2016 al gedeeltelijk arbeidsongeschikt en bent nu nog wel aan het werk.

  Dan geldt voor jou een overgangsregeling.
  • Pensioen voor je partner voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent
   Als je overlijdt, heeft je partner recht op partnerpensioen volgens de regeling die gold tot en met 31 december 2016. Op je laatste Uniform Pensioen Overzicht (UPO) zie je hoeveel je partner ongeveer krijgt.

  • Pensioen voor je partner voor het deel dat je werkt
   Je kunt kiezen voor Anw-pensioen zolang je nog aan het werk bent. Als je overlijdt, betaalt het pensioenfonds Anw-pensioen aan je partner tot zijn of haar AOW-leeftijd. Kijk voor meer informatie onder tabblad Aanmelden.
    

 3. Je was in 2016 al volledig arbeidsongeschikt en bent nu nog wel aan het werk.
  Dan geldt voor jou een overgangsregeling.

  • Als je overlijdt, heeft je partner recht op partnerpensioen volgens de regeling die gold tot en met 31 december 2016. Op je laatste Uniform Pensioen Overzicht (UPO) zie je hoeveel je partner ongeveer krijgt.

  • Je kunt niet kiezen voor Anw-pensioen.
    

 4. Je was voor 1 januari 2017 ziek. Daarna werd of word je vanuit die ziekte arbeidsongeschikt.
  Dan geldt voor jou een overgangsregeling.

  • Zolang je (deels) werkt, kun je kiezen voor Anw-pensioen. Overlijd je tijdens je ziekteperiode zonder dat je arbeidsongeschikt bent geworden? Dan krijgt je partner Anw-pensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd.

  • Op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt, kun je het Anw-pensioen laten doorlopen. De voorwaarde is dat je nog (deels) werkt. De premie betaal je zelf. Als je overlijdt, krijgt je partner Anw-pensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd. Je partner heeft daarnaast recht op partnerpensioen volgens de regeling die gold tot en met 31 december 2016.
    

 5. Je was op 1 januari 2017 niet ziek of arbeidsongeschikt. Je kiest voor Anw-pensioen.
  Nadat je hebt gekozen voor Anw-pensioen kun je ziek of arbeidsongeschikt worden. 

  • Je overlijdt tijdens je ziekteperiode, zonder dat je arbeidsongeschikt bent geworden.
   Het pensioenfonds betaalt Anw-pensioen aan je partner tot zijn of haar AOW-leeftijd.

  • Je wordt ziek en daarna arbeidsongeschikt.
   Dan blijf je verzekerd voor Anw-pensioen. Maar je hoeft geen premie te betalen. Als je overlijdt, krijgt je partner Anw-pensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd.