Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Cookiebeleid

Pensioenfonds Recreatie maakt voor haar website www.pensioenfondsrecreatie.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser worden geplaatst op jouw computer met daarin gegevens die wij over je hebben verzameld. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Pensioenfonds Recreatie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit cookiebeleid leggen wij uit met welke doeleinden wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken.

Doeleinden van de cookies

Via onze website plaatsen wij functionele en analytische cookies. Deze cookies worden voor verschillende doeleinden geplaatst. Onderstaand zie je een overzicht van de cookies die wij via jouw browser op je computer plaatsen:

Dienst

Soort doel

Naam

Bewaartermijn

Google Analytics

Analytisch

_ga

26 maanden

Google Analytics

Analytisch

_gat

Huidige sessie

Google Analytics

Analytisch

_gid

1 dag

TKP

Functioneel

optin

Huidige sessie

TKP

Functioneel

Has_js

Huidige sessie

TKP

Functioneel

browserupdateorg

Huidige sessie

TKP

Functioneel

frPlanetDirectoryIDP

Huidige sessie

In- en uitschakelen van cookies

Functionele en analytische cookies plaatsen wij automatisch via jouw browser op je computer. Voor het plaatsen van deze cookies hoeven wij geen toestemming van je te vragen, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.

Onze analytische cookies hebben wij op een privacyvriendelijke manier ingesteld zoals is aanbevolen door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor heeft de gegevensverzameling weinig gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer. Hoe wij onze analytische cookies privacyvriendelijk hebben ingesteld, kun je lezen in de handleiding 'privacyvriendelijk instellen van Google Analytics' op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Indien je niet wilt dat wij cookies zonder jouw toestemming op je computer plaatsen, dan kun je dit eenvoudig instellen in je webbrowser. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van je webbrowser. Let op: het kan zijn dat de website niet naar behoren functioneert wanneer je de cookies hebt uitgeschakeld.

Categorieën van ontvangers

Sommige werkzaamheden besteden wij uit aan derde partijen, zoals Google. Deze derde partijen zijn zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om aan ons inzage te vragen in jouw persoonsgegevens en bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik. Wanneer de door ons verwerkte gegevens die jou betreffen onjuist zijn, heb je het recht deze te rectificeren. Mocht het zo zijn dat je jouw gegevens nodig heb voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan kun je bij ons een verzoek indienen tot beperking van de verwerking.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je natuurlijk graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. je kunt ons bereiken via de contactgegevens hieronder. Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je klacht, heb je het recht om een klacht over ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Pensioenfonds Recreatie

Voor vragen over ons cookiebeleid of vragen omtrent inzage, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Pensioendesk(050) 52 25 020
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl 

Werkgeversdesk: (050) 52 25 040 
werkgever@pensioenfondsrecreatie.nl

Bezoekadres Postadres

Europaweg 27

9723 AS Groningen

Postbus 5199

9700 GD Groningen