Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Eerder met pensioen

Je pensioen gaat standaard in als je 67 jaar bent. Je kunt ook voor een eerdere pensioendatum kiezen.

Je wilt vóór 67 jaar met pensioen

Vanaf 60 jaar kun je al stoppen met werken. Je kunt helemaal of voor een deel met pensioen gaan.

  • Ga je voor een deel met pensioen? Dan werk je bijvoorbeeld nog een paar dagen per week. Voor de overige dagen ga je al met pensioen. Je kunt voor 20%, 40%, 60% of 80% met pensioen gaan. Over het deel dat je blijft werken, bouw je nog steeds evenveel pensioen op. Je totale pensioenopbouw is minder, doordat je minder werkt. Je pensioen moet ook over meer jaren worden uitbetaald. Je uiteindelijke pensioenuitkering is hierdoor lager. Je maakt je keuze op het moment dat je met deeltijdpensioen gaat. Daarna kun je je keuze niet meer veranderen. Op je 67e gaat je pensioen volledig in.
  • Ga je eerder helemaal met pensioen? Je ontvangt dan wel een lager pensioen. Het moet namelijk over meerdere jaren worden uitbetaald. Je uiteindelijke pensioenuitkering is hierdoor lager. 

Wil je vóór 67 jaar met pensioen? Neem dan minimaal 6 maanden van te voren contact met ons op. Wij zorgen verder voor je pensioenuitkering.

Wat betekent een keuze financieel?

Ga je bijna met pensioen? Wil je weten wat de gevolgen zijn van de verschillende keuzemogelijkheden? 

Vraag een persoonlijke berekening aan bij Pensioendesk.