Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Betaald ouderschapsverlof en pensioen

01-11-2022

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders allebei 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Als jij betaald ouderschapsverlof opneemt, dan bouw je geen pensioen op over je verlofuren. Je kunt er wel voor kiezen om pensioen op te blijven bouwen.

Samen bewuste keuzes maken voor werken en zorgen

Tot nu toe kon je alleen onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Door het betaalde ouderschapsverlof krijgen ouders meer tijd om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Pensioen blijven opbouwen is mogelijk

Als je betaald ouderschapsverlof hebt, bouw je geen pensioen op over je verlofuren. Wel als je een deel blijft werken. Dan bouw je pensioen op over de uren die je werkt. Je kunt kiezen om pensioen te blijven opbouwen over je verlofuren. Wil je dit? Dan betaal je de premie zelf.

Bespreek met je werkgever wat je wil

Wil je pensioen blijven opbouwen over je verlofuren? Bespreek dit met je werkgever. Je werkgever geeft de uren waarover jij pensioen wilt blijven opbouwen aan ons door. Je werkgever brengt de premie over de verlofuren bij jou in rekening.