Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Hoorrecht

29-08-2023
Hoorrecht

Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers van pensioenfondsen hebben een wettelijk hoorrecht. Dat betekent dat deze verenigingen de mogelijkheid krijgen om aan sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) te laten weten wat ze vinden van de plannen voor het omzetten van de huidige pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling.

Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers kunnen hun stem laten horen

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Sociale partners maken afspraken over hoe de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel plaatsvindt. Deze afspraken leggen ze vast in een ‘transitieplan’. Voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van voormalige deelnemers komt een wettelijk hoorrecht. Op die manier kunnen zij ook hun stem laten horen.

Op dit moment heeft Pensioenfonds Recreatie nog geen concept-transitieplan. Zodra dat er wel is, vindt u het op onze website. U vindt daar dan ook meer informatie over hoe verenigingen hun oordeel kunnen overbrengen aan sociale partners.

Voorwaarden aan verenigingen

Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten aan bepaalde eisen voldoen:

1) Het moeten verenigingen zijn met een volledige rechtsbevoegdheid.

2) In hun statuten moet staan dat zij de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers behartigen.

3) Verenigingen van gepensioneerden moeten minimaal 372 gepensioneerden vertegenwoordigen (10% van het totaal aantal gepensioneerden); verenigingen van voormalige deelnemers moeten minimaal 1.000 voormalige deelnemers vertegenwoordigen.

Waar kunt u zich melden?

Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers kunnen vóór 1 oktober 2023 een e-mail sturen aan: bestuursbureauspr@pensioenfondsrecreatie.com.