Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Wetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’ aangenomen door Tweede Kamer

09-01-2023

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’ aangenomen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 juli 2023 ingaat. Daarna hebben pensioenfondsen tot in 2027 de tijd om een nieuwe pensioenregeling af te spreken.

Uiterlijk in 2027 een nieuwe pensioenregeling

Als de nieuwe wet ingaat, maken de werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken over de overstap naar een nieuwe pensioenregeling voor Pensioenfonds Recreatie. De nieuwe pensioenregeling moet er uiterlijk in 2027 zijn, maar eerder mag ook. Daarom zijn wij al begonnen met de voorbereidingen.

Er verandert nu nog niets voor jou

Voor jou verandert er voorlopig niets. Dat gebeurt pas als de nieuwe pensioenregeling ingaat, dus uiterlijk in 2027, maar misschien eerder. Natuurlijk houden we je in de tussentijd op de hoogte.
Wil je weten wat er tot nu toe is gebeurd en hoe de planning er verder uitziet? Bekijk dan onze themapagina over het nieuwe pensioenstelsel