Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioenopbouw bij onbetaald verlof voor palliatieve zorg

23-11-2020

Tijdens onbetaald verlof kun jij er voor kiezen om ouderdomspensioen te blijven opbouwen. Dit geldt bij:

ouderschapsverlof, een sabbatical, studieverlof, levensloopverlof, …en straks ook bij onbetaald verlof voor palliatieve zorg.

Ja, in 2021 wordt onbetaald verlof voor palliatieve zorg aan dit rijtje toegevoegd. Wel is er één v...

Lees meer