Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

"Blijf je vooral onderscheiden door service en communicatie"

23-12-2022

Hij was 22 jaar actief bij het pensioenfonds maar nu neemt voorzitter Eiko de Vries afscheid. We vroegen hem terug te blikken op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, en 2022 in het bijzonder. En natuurlijk staan we ook stil bij de hoogtepunten in zijn loopbaan.

Eiko, wat voor jaar was 2022?

Het afgelopen jaar stond voor het fonds...

Lees meer