Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Pensioen voor je partner

De pensioenregeling kent een partnerpensioen. Partnerpensioen is het pensioen dat jouw partner ontvangt als jij zou overlijden.

Als je overlijdt op het moment dat je in loondienst bent, ontvangt je partner partnerpensioen. Dat is 57% van het ouderdomspensioen dat je had gekregen als je tot je pensioen was blijven werken.

Als je uit dienst bent

Werk je niet meer in de recreatiesector? En heb je niet gekozen voor uitruil van ouderdomspensioen naar partnerpensioen? Dan krijgt je partner geen partnerpensioen. Behalve als je bij je overlijden een WW-uitkering ontving (zie hierna).

Wil je toch pensioen regelen voor je partner? Dan kun je een deel van het ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Dit kan als je:

Je ouderdomspensioen valt door het uitruilen lager uit. Je partner ontvangt een partnerpensioen van 70% van het ouderdomspensioen na uitruil. Dit is na je overlijden.

Kies je niet voor uitruil? Dan moet je partner hiervoor schriftelijk toestemming geven.

Had je gekozen voor Anw-pensioen? Als je uit dienst gaat, stopt je deelname. Je betaalt ook geen premie meer.

Als je een WW-uitkering ontvangt

Kreeg je direct na ontslag een WW-uitkering? Stel dat je overlijdt terwijl je deze WW-uitkering krijgt. Dan heeft jouw partner wel recht op partnerpensioen. Als voorbeeld: je wordt werkloos vanuit een baan in de recreatiesector en je ontvangt 15 maanden WW. Als je binnen die periode van 15 maanden overlijdt, dan heeft jouw partner recht op partnerpensioen. Wanneer je een WW-uitkering ontvangt en komt te overlijden moet je partner dit zelf bij ons melden.

Hoeveel partnerpensioen is er?

Je partner krijgt 57% van het ouderdomspensioen dat je had opgebouwd op het moment dat je uit dienst ging.  

Is er al een partnerpensioen omdat je al ouderdomspensioen had geruild voor een partnerpensioen? Dan wordt dit geruilde partnerpensioen uitgekeerd naast het partnerpensioen dat 57% bedraagt van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Bijzonder partnerpensioen (BPP)

Bijzonder partnerpensioen is een pensioen dat bedoeld is voor je ex-partner. Ga je uit elkaar? Dan kan je ex-partner recht hebben op een bijzonder partnerpensioen.

Hier heeft je ex-partner alleen recht op als:

  • de scheiding plaatsvindt als je uit dienst of met pensioen bent gegaan;
  • én je een deel van je ouderdomspensioen hebt uitgeruild voor partnerpensioen.