Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Arbeidsongeschikt

Ben je langere tijd ziek? Dan betaalt je werkgever de eerste twee jaar je loon geheel of gedeeltelijk door. Je blijft dus pensioen opbouwen.

Kun je na twee jaar ziekte nog niet (helemaal) aan het werk? Dan ben je arbeidsongeschikt. Je valt onder de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Het UWV stelt vast of je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Ze geven dit aan met een percentage. Dit percentage bepaalt hoeveel het pensioenfonds bijdraagt aan de premie van je pensioen.

En je pensioen?

Ben je arbeidsongeschikt? Dan kun je nog steeds pensioen opbouwen. Hierbij gelden wel bepaalde voorwaarden. 

Ben je 35% of meer arbeidsongeschikt?

Ben je 35% of meer arbeidsongeschikt? En heb je een toekenningsbeschikking van het UWV? Je hoeft geen actie te ondernemen. Wij ontvangen deze gegevens automatisch van het UWV.

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt?

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Je hoeft geen actie te ondernemen. Het pensioenfonds draagt niet bij aan jouw premie.

Welk deel betaalt het fonds?

Het UWV stelt vast of je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Ze geven dit aan met een percentage. Dit percentage bepaalt hoeveel het pensioenfonds bijdraagt aan de premie van je pensioen.

Ben je bijvoorbeeld 50% arbeidsongeschikt verklaard, dan betaalt het pensioenfonds 50% van je premie.

Werkte je parttime voordat je arbeidsongeschikt werd? Dan betaalt het pensioenfonds naar verhouding mee.

 • Is jouw arbeidsongeschiktheids-percentage (WIA)*: 0% tot 35%?
 • De bijdrage van het pensioenfonds in je premie* is: 0%


 • Is jouw arbeidsongeschiktheids-percentage (WIA)*: 35% tot 45%?
 • De bijdrage van het pensioenfonds in je premie* is: 40%


 • Is jouw arbeidsongeschiktheids-percentage (WIA)*: 45% tot 55%?
 • De bijdrage van het pensioenfonds in je premie* is: 50%


 • Is jouw arbeidsongeschiktheids-percentage (WIA)*: 55% tot 65%?
 • De bijdrage van het pensioenfonds in je premie* is: 60%


 • Is jouw arbeidsongeschiktheids-percentage (WIA)*: 65% tot 80%?
 • De bijdrage van het pensioenfonds in je premie* is: 72,5% 


 • Is jouw arbeidsongeschiktheids-percentage (WIA)*: 80% tot 100%?
 • De bijdrage van het pensioenfonds in je premie* is: 100% 

Verandert je situatie?

Ben je door het UWV meer of minder arbeidsongeschikt verklaard? Dan betaalt het pensioenfonds ook meer of minder mee aan je premie. Je hoeft geen actie te ondernemen. Wij ontvangen veranderingen automatisch via het UWV.