Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds ontvangt pensioenpremies. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor jouw ouderdomspensioen. Je ontvangt dit pensioen vanaf het moment dat je met pensioen gaat.

Het uitkeren van jouw pensioen is een verplichting van het pensioenfonds. Het pensioenfonds belegt jouw pensioenpremie en de premie van alle andere deelnemers. Dat is nodig om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

Wij beleggen de premies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen. Daarover wordt rendement behaald.

Meer weten?

Kies een onderwerp.

Vaststellen beleggingsbeleid

Wij beleggen niet zomaar, maar met beleid. Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij houdt het onder andere rekening met:

  • regelgeving 
  • algemene uitgangspunten
  • de financiële positie (‘de dekkingsgraad’) van het pensioenfonds

Het bestuur kijkt elk jaar of het beleggingsbeleid nog steeds goed werkt. 

Wil je meer weten over het beleggingsbeleid?

Lees de verklaring beleggingsbeginselen

Verantwoording

Het pensioenfonds is graag duidelijk over het beleggingsbeleid en de resultaten van dit beleid.

In het jaarverslag van het pensioenfonds vind je meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid.