Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Het pensioenfonds

Pensioenfonds Recreatie regelt de pensioenen voor (oud-)werknemers in de recreatiebranche. 

Welke werkgevers moeten meedoen?

Werkgevers in de verblijfsrecreatie, zoals bungalowparken en campings, maar ook zwembaden en zwemscholen, zijn verplicht bij het pensioenfonds aangesloten.

Wat doet het pensioenfonds?

Het pensioenfonds voert het pensioenreglement (pdf) uit en beheert de pensioenpremies.

Het pensioenfonds volgt alle (wettelijke) veranderingen binnen pensioenen en sociale zekerheid op de voet.

Het pensioenfonds kijkt hierbij zo goed mogelijk naar de vragen en wensen van werkgevers en werknemers.

Als laatste is het pensioenfonds verantwoordelijk voor communicatie over de pensioenregelingen.

Dus ook voor de teksten op deze website. 

Wat doet het bestuur?

Het bestuur moet zorgen dat alles goed loopt. Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds, en voert dit beleid ook uit.

Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor alle informatie die naar jou en werkgevers wordt gestuurd.

TKP Pensioen verzorgt de administratie en de uitvoering van de pensioenen: van het innen van premies tot het uitbetalen van pensioenuitkeringen. 

Wie zitten in het bestuur?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de recreatiebranche.


Waarvoor kun je bij het pensioenfonds terecht?

Het pensioenfonds informeert deelnemers, werkgevers en oud-werknemers over:

  • de regeling,
  • hun (persoonlijke) pensioenopbouw
  • actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioen.

Het pensioenfonds informeert met: