Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Organisatie

Pensioenfonds Recreatie heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Samen zetten ze zich in voor het pensioen van de mensen in de sector.

 

Bestuur zorgt voor je pensioen

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en pensioengerechtigden. Het bestuur:

  • bepaalt het beleid van het pensioenfonds en houdt toezicht op de uitvoering van dit beleid;
  • voert de pensioenregeling uit;
  • is verantwoordelijk voor alles wat door of namens het pensioenfonds wordt gedaan;
  • neemt besluiten over jouw pensioen.
Ansfried Snijders
Onafhankelijk voorzitter
Wouter Bleckman
Namens werkgevers
Imke Hollander
Namens werkgevers
Marco van Straten
Namens deelnemers
Gijs Vermeulen
Namens gepensioneerden
Kees Scheepens
Namens werkgevers
Caspar Vlaar
Namens deelnemers

Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het verantwoordingsorgaan:

  • adviseert het bestuur over bepaalde aangelegenheden die het fonds betreffen;
  • beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd.
Jan Everaers
Namens deelnemers
Inge Grooters
Namens deelnemers
Adriaan van der Veen
Namens deelnemers
Piet Hamelink
Namens gepensioneerden
Irma Stavenuiter
Namens oud deelnemers
Pim Meijkamp
Namens werkgevers
Toon Weijenborg
Namens werkgevers
Cecile Roze
Lid Raad van toezicht
Martin Mos
Voorzitter
Harald de Valck
Lid Raad van toezicht