Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Organisatie

Pensioenfonds Recreatie (‘het pensioenfonds’) heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht.

Overzicht organisatiestructuur

Bestuur

Het pensioenfonds is een bedrijfstakpensioenfonds, met een eigen bestuur. In het bestuur zijn werkgevers en werknemers beide met 3 leden vertegenwoordigd.

Het zevende lid van het bestuur vertegenwoordigt de pensioengerechtigden.

Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering van dit beleid.

 

Rob van Dijk

Functie: bestuurslid

Voorgedragen door: werkgevers

Gijs Vermeulen

Functie: bestuurslid

Voorgedragen door: pensioengerechtigden

Marco van Straten

Functie: bestuurslid

Voorgedragen door: deelnemers

Leon Vincken

Functie: bestuurslid

Voorgedragen door: werkgevers

 

Eiko de Vries

Functie: voorzitter

Voorgedragen door: deelnemers

Vacature

Functie: bestuurslid

Voorgedragen door: werkgevers

Ellen te Paske-Lievestro

Functie: bestuurslid

Voorgedragen door: deelnemers

 

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het fonds. Binnen het dagelijks bestuur worden zaken afgehandeld die het bestuur aan het dagelijks bestuur heeft gemandateerd. Tevens worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het samenstellen van de agenda voor de komende bestuursvergadering. De voorzitter is het aanspreekpunt namens het bestuur van de raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan en externe partijen.

Verantwoordingsorgaan

Voorgedragen door deelnemers:

Emiel Braakman

Bep Kühne-de Vos

Irma Stavenuiter

 


Voorgedragen door pensioengerechtigden:

Piet Hamelink

 


Voorgedragen door gewezen deelnemers:

Caspar Vlaar

 

Voorgedragen door werkgevers:

Marianne Riedstra

Toon Weijenborg

Raad van toezicht

Leden

Jeppe Machielsen

Cécile Rozé

Kees Scheepens