Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Pensioenfonds Recreatie heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Samen zetten ze zich in voor het pensioen van meer dan 90.000 mensen in de recreatiesector.

Bestuur zorgt voor jouw pensioen

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en gepensioneerden. Het bestuur:

  • bepaalt het beleid
  • voert de pensioenregeling uit
  • neemt besluiten over jouw pensioen, bijvoorbeeld of je pensioen wordt verhoogd of verlaagd

Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur

In het verantwoordingsorgaan zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan:

  • adviseert het bestuur over het beleid
  • beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd

Raad van toezicht controleert het bestuur

In de raad van toezicht zitten 3 leden. De raad van toezicht:

  • houdt toezicht op het pensioenfonds en het bestuur
  • controleert of het bestuur zich aan het afgesproken beleid houdt

Onze missie en visie