Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Organisatie

Pensioenfonds Recreatie (‘het pensioenfonds’) heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht.

Overzicht organisatiestructuur

 

Bestuur

Het pensioenfonds is een bedrijfstakpensioenfonds, met een eigen bestuur. In het bestuur zijn werkgevers en werknemers beide met drie leden vertegenwoordigd. Het zevende lid van het bestuur vertegenwoordigt de pensioengerechtigden. Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering van dit beleid.


Rob van Dijk
Functie: bestuurslid
Voorgedragen door: werkgevers
 


Gijs Vermeulen
Functie: bestuurslid
Voorgedragen door: pensioengerechtigden


Marco van Straten
Functie: bestuurslid
Voorgedragen door: deelnemers
 


Leon Vincken
Functie: bestuurslid en lid DB
Voorgedragen door: werkgevers


Eiko de Vries
Functie: vaste voorzitter
Voorgedragen door: deelnemers
 


Wouter Bleckman
Functie: bestuurslid

 
Vacature

 

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de vaste voorzitter en een lid van het dagelijks bestuur. Het lid van het dagelijks bestuur vervangt de voorzitter indien de vaste voorzitter, door ziekte of vakantie tijdelijk (maximaal voor één maand) zijn of haar functie als vaste voorzitter niet kan uitoefenen. Binnen het dagelijks bestuur worden zaken afgehandeld die het bestuur aan het dagelijks bestuur heeft gemandateerd. Tevens worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het samenstellen van de agenda voor de komende bestuursvergadering. De vaste voorzitter is het aanspreekpunt namens het bestuur van de raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan en externe partijen.

Verantwoordingsorgaan

Voorgedragen door deelnemers:


Vacature


Manon van den Heuvel


Jan Everaers

 


Voorgedragen door pensioengerechtigden:


Piet Hamelink

 


Voorgedragen door gewezen deelnemers:


Irma Stavenuiter

 


Voorgedragen door werkgevers:


Pim Meijkamp


Toon Weijenborg

Raad van toezicht

Leden


Jeppe Machielsen


Cécile Rozé


Kees Scheepens