Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Uw pensioen in 2022

Iedere maand krijgt u pensioen van Pensioenfonds Recreatie. In de jaarlijkse specificatie ziet u hoeveel uw pensioen in 2022 is. Die specificatie ontvangt u in januari. Op deze pagina leest u meer over uw pensioen in 2022.

Uitbetaling en hoogte van uw pensioen

Wanneer ontvangt u in 2022 uw pensioen? En hoeveel pensioen krijgt u? U leest hieronder de antwoorden.

Wanneer krijgt u uw pensioen?
U wilt weten wanneer uw pensioen op uw rekening staat. U ontvangt uw pensioen op vaste data. Bekijk de betaaldata in 2022.

Uw pensioen gaat niet omhoog met een toeslag
In 2022 gaat uw pensioen niet omhoog met een toeslag. Onze financiële situatie is hiervoor niet goed genoeg. Lees meer over onze financiële situatie in 2022

Vakantiegeld zit al in uw pensioen
Mensen die werken, krijgen hun vakantiegeld meestal apart betaald. Dit is anders als u pensioen krijgt. Uw vakantiegeld zit al in het pensioen dat u iedere maand van ons ontvangt. 
 

Belasting en uw pensioen

U betaalt belasting over uw inkomen. Ook over uw pensioen.

U vraagt op 1 inkomen loonheffingskorting aan
Door de loonheffingskorting (korting op de belasting) houdt u meer geld over per maand. Vraag de loonheffingskorting voor 1 inkomen aan. Anders krijgt u te veel korting en moet u later belasting bijbetalen. Op uw uitkeringsspecificatie staat of wij rekening houden met de loonheffingskorting.

Verandert er iets in uw inkomen(s)? Dan is het goed om na te gaan waar u de loonheffingskorting aanvraagt. 

  • Heeft u nog andere inkomsten? Kijk welke keuze voor u het gunstigst is op de website van de Belastingdienst
  • Heeft u een partner met een eigen inkomen? Dan heeft uw partner ook recht op de loonheffingskorting. 
  • Het is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen waar u de loonheffingskorting het beste kunt aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de SVB

Krijgt u dit jaar (voor het eerst) AOW?
Als u AOW krijgt, betaalt u geen AOW-premie meer. Uw pensioen wordt dan hoger. Wilt u meer weten over AOW en belasting? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.
 

Wij houden de bijdrage Zorgverzekeringswet in

In Nederland heeft iedereen een zorgverzekering. De premie voor uw zorgverzekering bestaat uit 2 delen:

  1. De premie die u zelf betaalt aan uw zorgverzekeraar.
  2. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die wij inhouden op uw pensioen.

In 2022 is de bijdrage Zvw 5,50% van uw bruto jaarinkomen. Dit jaar betaalt u maximaal € 273,65 per maand. Is uw bruto jaarinkomen hoger dan € 59.706? Dan houden wij over het hogere bedrag niks in. Op de specificatie ziet u hoeveel wij op uw pensioen inhouden. Meer informatie over de bijdrage Zvw leest u op de website van de Belastingdienst.

Woont u in het buitenland?
Als u in het buitenland woont, bepaalt uw persoonlijke situatie hoe u verzekerd bent. Lees hierover meer op de website van het CAK.
 

Als uw persoonlijke situatie verandert in 2022

Geef de volgende veranderingen aan ons door:

Heeft u nog vragen?

Op onze website vindt u veel informatie over uw pensioen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.