Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Mogelijk pensioenverlaging in 2021

29-01-2019

In de media is veel aandacht voor de pensioenfondsen die in 2020 en 2021 mogelijk de pensioenen moeten verlagen. Voor Pensioenfonds Recreatie is dit in 2020 waarschijnlijk niet het geval, maar mogelijk wel in 2021.

Hoe kan dit?

De belangrijkste reden hiervoor is de huidige lage rente. Rente beïnvloedt de pensioenen. Hoe lager d...

Lees meer