Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Kees Scheepens benoemd tot bestuurslid

08-03-2023

Vanaf 1 januari 2023 is Kees Scheepens benoemd tot bestuurslid. Hij zit in het bestuur namens de werkgevers. Kees Scheepens vervangt daarmee Leon Vincken van wie de benoemingstermijn op 1 januari afliep.

Voorgedragen door HISWA-RECRON

Kees is voorgedragen door werkgeversorganisatie HISWA-RECRON. Het bestuur heeft hem benoemd na een zor...

Lees meer