Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Overlijden

Als je overlijdt, dan moeten je nabestaanden dit doorgeven aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP geeft het overlijden automatisch door aan het pensioenfonds.

Wij nemen na het overlijden contact op met je nabestaanden. Heb je als nabestaande een maand na het overlijden nog niets gehoord? Neem contact op met de Pensioendesk.

Wat is voor nabestaanden geregeld?

Als je overlijdt, krijgen je nabestaanden mogelijk een uitkering van het pensioenfonds. Deze gaat in op de eerste dag van de maand na je overlijden.

Wat krijgt mijn partner als ik overlijd?

De pensioenregeling kent een partnerpensioen. Partnerpensioen is het pensioen dat jouw partner ontvangt als jij zou overlijden.

Als je in dienst bent

Als je overlijdt op het moment dat je in loondienst bent, ontvangt je partner partnerpensioen. Dat is 57% van het ouderdomspensioen dat je had gekregen als je tot je pensioen was blijven werken.

Als je uit dienst bent

Werk je niet meer in de recreatiesector? En heb je niet gekozen voor uitruil van ouderdomspensioen naar partnerpensioen? Dan krijgt je partner geen partnerpensioen.

Wil je toch pensioen regelen voor je partner? Dan kun je een deel van het ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Dit kan als je:

Je ouderdomspensioen valt door het uitruilen lager uit. Je partner ontvangt een partnerpensioen van 70% van het ouderdomspensioen na uitruil. Dit is na je overlijden.

Kies je niet voor uitruil? Dan moet je partner hiervoor schriftelijk toestemming geven.

Had je gekozen voor Anw-pensioen? Als je uit dienst gaat, stopt je deelname. Je betaalt ook geen premie meer.

Wie is 'partner’?

De persoon met wie je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Of de persoon met wie je een gezamenlijke huishouding voert.

Een gezamenlijke huishouding is vastgelegd bij de notaris in een samenlevingsovereenkomst.

Ouders, kinderen en kleinkinderen worden niet gezien als partners.

Je overlijden moet altijd bij de burgerlijke stand van de gemeente worden gemeld. De burgerlijke stand geeft het overlijden automatisch aan ons door. Wij nemen dan contact op met je nabestaanden.


Wat krijgen mijn kinderen als ik overlijd?

Je kinderen ontvangen onder bepaalde voorwaarden een wezenpensioen.

 

Mogelijk heb je gekozen voor Anw-pensioen. Dan ontvangt je partner Anw-pensioen tot zijn of haar AOW-leeftijd. Lees meer over Anw-pensioen.

Werk je niet meer in de recreatiesector? En heb je gekozen voor uitruil van ouderdomspensioen naar partnerpensioen? Dan krijgt je partner partnerpensioen. Lees meer over pensioen voor je partner.