Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Verhoging van pensioenen

Het bestuur van het pensioenfonds probeert het (opgebouwde) pensioen ieder jaar te verhogen.

Met € 100,- kun je over een paar jaar waarschijnlijk minder kopen dan nu. Dit komt doordat prijzen blijven stijgen. Dit heet inflatie.

Om te zorgen dat je pensioen evenveel waard blijft, probeert het pensioenfonds je pensioen ieder jaar te verhogen.

Meer weten? Kies een onderwerp.

Voorwaarden voor verhoging

Pensioenfonds Recreatie kan je pensioen alleen verhogen, als onze financiële siuatie goed genoeg is.

Heeft het fonds voldoende financiële middelen? Dan kan het pensioenfonds je pensioen verhogen met (een groot deel van) de prijsinflatie.

Heeft het pensioenfonds niet voldoende financiële middelen? Je pensioen wordt dan niet of met een klein deel van de prijsstijging verhoogd. 

Toeslagen zijn voorwaardelijk

Het pensioenfonds reserveert geen geld of vraagt geen extra premie om de opgebouwde pensioenaanspraken of pensioenuitkeringen in de toekomst te verhogen.

Een eventuele verhoging dit jaar betekent niet dat dit in de toekomst ook automatisch geldt.  

Ook goede verwachtingen voor de toekomst leveren niet automatisch een verhoging op.

Toegekende toeslagen

De afgelopen drie jaren zijn de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen in de sector niet verhoogd.

Er waren geen verhogingen op:

  • 1 januari 2019
  • 1 januari 2018 
  • 1 januari 2017